Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-01-25, 10:31


Dodatek elektryczny 2023 przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła. Dofinansowanie do ogrzewania prądem nie przysługuje jednak wszystkim. Dla kogo dodatek elektryczny 1000 i 1500 zł? Wniosek trzeba złożyć do 1 lutego 2023. Jak to zrobić?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Mieszkańcy Łańcuta mogą składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9 – na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – informują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Jednorazowy dodatek elektryczny przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, organ odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego – wyjaśniają pracownicy łańcuckiego MOPS-u. – Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór wniosku określa właściwy Minister w drodze rozporządzenia. Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna (link)

Formularz wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego do pobrania na stronie MOPS w zakładce WNIOSKI O ŚWIADCZENIA – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (link) – pod pozycją nr 21.

źródło: MOPS Łańcut

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Już jutro i pojutrze Dzień Babci i Dziadka!

21 i 22 stycznia to w Polsce dni poświęcone Babciom i Dziadkom.

Czytaj więcej

Uwaga! Będzie intensywnie padać!

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW – PIB w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego. Mowa tutaj o intensywnych opadach śniegu, które towarzyszą nam od początku dzisiejszego dnia.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z LV Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji

16 stycznia br. odbyła się LV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 12 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Czytaj więcej