Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2024-02-09, 11:48


W dniu wczorajszym odbyła się LXX Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z Sesji.

W obradach uczestniczyło 10 Radnych. Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 10 Radnych. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2024. O zmianach poinformowała Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXIX/465/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. poprzez zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 733 335,84 zł, a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 733 335,84 zł.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał od głosu. Punkt czwarty to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/466/2024 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

Jeśli chodzi o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej to jest ona spowodowana zmianą planu budżetu i w Wieloletniej Prognozie Finansowej również zmniejsza się dochody bieżące, a zwiększa się dochody majątkowe o wspomnianą kwotę 733 335,84 zł – poinformowała pani Helbin.

Uchwałę podjęto, za podjęciem głosowało 9 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Następny punkt wczorajszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uzasadnienie wyjaśnił Marek Rupar, dyrektor MOPS Łańcut:

Zasady ustalania odpłatności za udzielone schronienie winny zostać określone tak aby odpłatność ta była proporcjonalna do zakresu świadczonej pomocy oraz do możliwości finansowych osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, uwzględniając również środki, które po dokonaniu odpłatności powinny pozostać osobie bezdomnej na zaspokojenie jej podstawowych potrzeb bytowych, przede wszystkim na zakup leków i leczenie. Zmiana sposobu ustalania odpłatności za udzieloną pomoc w postaci schronienia ma również przeciwdziałać niweczeniu skutków udzielonej pomocy oraz ograniczyć powstawanie zadłużeń, których spłata ze względu na trudną sytuację materialno-bytową osób bezdomnych będzie niemożliwa. Uchwała nie spowoduje zmian w dochodach Miasta Łańcuta z tytułu wnoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Projekt uchwały reguluje zasady odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, których dochód wynosi poniżej bądź też przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie uchwała uzależnia wysokość ponoszonej odpłatności od posiadanego dochodu, co pozwala na zróżnicowanie odpłatności w zależności od sytuacji dochodowej osoby. Proponowane w uchwale zasady odpłatności, zachowują równowagę pomiędzy kosztami ponoszonymi w celu realizacji zadań obowiązkowych gminy (dbałość o stan finansów publicznych), a możliwościami osób korzystających z pomocy.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych. Punkt szósty to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie.

Obszar objęty planem położony jest po północno-zachodniej stronie ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Stanowi własność osób prywatnych o łącznej powierzchni ok. 0,28 ha. Obecnie teren ten jest nie jest zabudowany. Właściciele terenu, których działki położone są w obszarze zabudowy usługowej zawnioskowali o zmianę planu w części dotyczącej zasad zagospodarowania terenu w zakresie łącznej kubatury obiektów oraz cech zabudowy budynków usługowych w tym: szerokości elewacji frontowej, poziomu okapu oraz pokrycia dachowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Łańcuta teren ten znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – czytamy w uzasadnieniu.

Uchwała została podjęta, za głosowało 7 Radnych, przeciw było dwóch Radnych i jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Ostatni punkt dotyczył wolnych wniosków i oświadczeń. Tutaj nikt nie zabrał głosu. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Adama Opałka zamknął LXX Sesję Ray Miasta Łańcuta.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Retransmisja dostępna TUTAJ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Dziś święto pączka

W tym roku tłusty czwartek wypada 8 lutego. Tradycja mówi, że w tym dniu należy zjeść co najmniej jednego pączka. Ma to zagwarantować powodzenie na cały rok. Ale do pączków chyba niewiele osób trzeba przekonywać. Polacy je uwielbiają.

Czytaj więcej

8 lutego kolejna Sesja Rady Miasta Łańcuta

LXX Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 8 lutego, o godzinie 15:00. Poniżej porządek obrad.

Czytaj więcej

29 lutego Kongres IDEE DLA MIASTA

Kongres programowy „IDEE DLA MIASTA” organizowany 29 lutego, będzie doskonałą okazją do dyskusji o wpływie historii na wygląd miasta, który wspólnie tworzymy oraz planach na przyszłość, które ugruntują Łańcut w przestrzeni województwa i regionu.

Czytaj więcej