Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-02-26, 13:00


W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXVI Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. W posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych.

Na początku posiedzenia Rady Miasta przyjęto porządek obrad. Za przyjęciem głosowało 13 Radnych.

Kolejnym punktem było przyjęcie Protokołu Nr XXXV/2021 z XXXV Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie, ul. Traugutta 20.

Uzasadnienie do powyższej uchwały przedstawił zastępca burmistrza Michał Mglej:

W związku z poniesieniem przez Miasto Łańcut nakładów inwestycyjnych na wytworzenie mienia komunalnego,służącego zaopatrzeniu miasta w wodę i odprowadzeniu ścieków,przekazuje się Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w Łańcucie wytworzone mienie, podnosząc równocześnie kapitał zakładowy Spółki o jego wartość. Wniesienie mienia jest zasadne, ponieważ Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie zarządza całą siecią wodociągowo – kanalizacyjną miasta Łańcuta i stanowi to jego cel statutowy. Jeżeli chodzi o kwotę podniesienia kapitału to jest to kwota 1 135 892,01 zł.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2021 – to kolejny punkt wczorajszego posiedzenia.

Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Gminy do opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz do zapobiegania bezdomności zwierząt. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle wyżej wymienionej ustawy zadaniem własnym Gminy. Ustawa ta nakłada na Gminę konkretne zadania związane z opieką nad zwierzętami oraz zobowiązuje do zaplanowania środków finansowych na realizację tych zadań w budżecie Gminy – uzasadniła Katarzyna Kluz-Gosztyła, koordynator Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. – Zadania samorząd prowadzi w oparciu o uchwalany corocznie do 31 marca przez Radę Gminy stosowny program. Przygotowany został projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na 2021 rok – dodała.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

W punkcie szóstym porządku obrad pochylono się nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.

Uzasadnienie do tej uchwały przedstawił Grzegorz Paczocha, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia.

Przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne na terenie miasta Łańcuta zwrócili się do burmistrza z prośbą o zwolnienie z drugiej raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Po przeanalizowaniu skutków budżetowych pan burmistrz wychodzi naprzeciw tej prośbie przedsiębiorców, dlatego wychodzi z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie. Projekt zakłada zwolnienie z drugiej raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dla tych, którzy opłacili już całość do 31 stycznia będzie zwrot 1/3 tej kwoty i oczywiście to zwolnienie obowiązuje tylko lokale gastronomiczne, nie obowiązuje sprzedaży detalicznej w punktach sprzedaży.

W dyskusji głos zabrał burmistrz Miasta Rafał Kumek.

Podjęliśmy taką decyzję o czym świadczy ta uchwała, chciałbym zauważyć, że samorząd ma też ograniczone możliwości. Przez ten rok czasu odkąd w Polsce stwierdzono pierwszy przypadek zachorowań wpływały różne wnioski, było wiele rozmów z przedsiębiorcami z różnych branż na ten temat i ja rozumiem wszystkich przedsiębiorców, którzy mają ten ciężki okres cały czas na swoich barkach. Nie w każdym przypadku jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom, które byłyby od nas jako samorządu miasta ale w tym przypadku popieram i proszę Państwa o pozytywne rozpatrzenie tego projektu uchwały. Bo jak się okazuje u nas w mieście tych przedsiębiorców, którzy prowadzą lokale gastronomiczne nie ma wcale tak dużo jakby się mogło wydawać. Jest ich na tę chwilę bodajże 19. Ci przedsiębiorcy w normalnym okresie kiedy wszystko funkcjonowało na zwykłych warunkach, pokazują klimat naszego miasta, klimat swoich lokali poprzez potrawy jakie serwują gościom, turystom, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Myślę, że w tych stratach, które oni ponoszą to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. I jeżeli nam prawo na to pozwala to myślę, że powinniśmy w ten sposób wspomóc tę branżę.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021.

W projekcie uchwały z autokorektą wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2021: w dziale 600 transport i łączność zmniejsza się środki o kwotę 201 tys. z przeznaczeniem na dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadanie tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF. W dziale 710 działalność usługowa zwiększa się wydatki o 28 500 zł z przeznaczeniem na renowację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Traugutta. Te środki zmniejsza się w dziale administracja publiczna o kwotę 28 500 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zmniejsza się dotację z przedszkola „Niebieska kraina” i przeznacza się je na pozostałe przedszkola. W dziale 900 oczyszczanie miast zmniejsza się kwotę o 45 tys. z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w Centrum Komunikacji Miejskiej – uzasadniła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Punkt ósmy porządku obrad dotyczył oświadczenia Rady Miasta Łańcuta w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą powiatową nr 1522R.

Rada Miasta Łańcuta w pełni popiera wszelkie działania zmierzające do budowy ronda na skrzyżowaniu DK nr 94z drogą powiatową1522R prowadzącą do wsi Krzemienica z tego względu, że: Inwestycja ta jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczną i płynną komunikację w pobliżu granic miasta,zarówno w ruchu tranzytowym, jak i lokalnym. Zlokalizowanie ronda na skrzyżowaniu ułatwiłoby bezkolizyjne poruszanie się mieszkańców całego Łańcuta a w szczególności Osiedla Przedmieście –Grabskie,jak również dostęp do położonych w tej okolicy zakładów „ Bimex-Böllhoff Sp. z o.o.”, „Bruk-Bet Sp. z o.o.”,Galicja Tomaszek Sp. z o. o. MAGAZYN”, oraz bezpieczny wyjazd w kierunku Rzeszowa.Skrzyżowanie to, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy Łańcuta, jest jednym z najbardziej zagrożonych kolizjami i wypadkami miejsc, usytuowanych w pobliżu granic miasta – czytamy w oświadczeniu.

Za przyjęciem oświadczenia głosowało 13 Radnych.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń jako pierwszy zabrał głos Radny Wrzesław Żurawski prosząc burmistrza o zreferowanie bieżącej sytuacji na ul. Armii Krajowej oraz udzielenia informacji dotyczących planowanego łącznika.

Jeżeli chodzi o przebudowę tzw. obwodnicy to ostatni raz z przedstawicielami Budimexu rozmawiałem początkiem stycznia. Wszystkie prace, które są zaplanowane w harmonogram pan dyrektor przekazał mi, że idą z delikatnym wyprzedzeniem tego harmonogramu. Prace mają zakończyć się we wrześniu tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o łącznik z autostradą to minął czas podczas, którego zawieszono postępowanie ZRID-owskie (zgodnie z przepisami takie zawieszenie u wojewody może trwać trzy lata), dlatego w maju tego roku mijają właśnie te trzy lata jak to postępowanie jest zawieszone. Docierały do nas też informacje, że pan marszałek ten łącznik wpisał do wszystkich możliwych programów, które w tej chwili się rozpoczynają i gdzie będzie można korzystać z dofinansowania na budowę tej drogi, więc musimy mieć nadzieję, że przed upływem tego okresu trzech lat zostanie wznowione postępowanie co będzie skutkowało uzyskaniem zgody na realizację tej inwestycji drogowej. Projekt jest u wojewody złożony i czeka na dalsze procedowanie. Takie postępowanie trwa minimum pół roku, dlatego jeżeli tak by się to potoczyło to na przełomie tego roku i przyszłego powinna być już zgoda na budowę i rozpocznie się nowy okres programowania, czyli jest możliwe też zrefundowanie kosztów wykupu gruntów pod inwestycję – wyjaśnił burmistrz.

Głos zabrał także Radny Adam Opałka zapraszając mieszkańców do odwiedzenia wystawy ikon, których autorami są słuchacze Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z grupy malarskiej.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

IMGW uprzedza- znacznie podniosą się stany rzek!

W ostatnich dniach wraz ze wzrostem temperatury, topnieje zalegająca pokrywa śnieżna. W związku z tym synoptycy przewidują przekroczenie stanów ostrzegawczych na zbiornikach wodnych.

Czytaj więcej

Łańcucka policja ostrzega- uwaga na internetowych oszustów!

W mijającym miesiącu już kilkanaście osób zgłosiło się do Komendy Powiatowej w Łańcucie, w celu zgłoszenia oszustw, których padły ofiarami, za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej

Dzisiaj odbędzie się XXXVI SESJA RADY MIASTA ŁAŃCUTA VIII KADENCJI

 Rozpocznie się ona o godz. 1500 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie (II piętro), ul. Kościuszki 15.

Czytaj więcej