Kultura

Redaktor:

|

Data publikacji: 2020-07-08, 09:08


Wystawa mobilna „Czy można im było w tej samotności pomóc? Ratowanie Żydów w okupowanej Polsce” to najnowszy projekt wystawienniczy Muzeum Polaków Ratujących Żydów, który jest już dostępny na muzealnym placu.

Tytuł odnosi się do wymownych słów wypowiedzianych po latach przez Władysława Bartoszewskiego, jednego z tych, którzy z narażeniem życia wyciągnęli pomocną dłoń do prześladowanych Żydów w czasie Zagłady: Czy Żydzi byli, ginąc, bardziej samotni niż inni ginący? Byli — chociaż jest to stwierdzenie spoza ludzkiego rozeznania. Czy można im było w tej samotności pomóc? Z pewnością tak, ale tylko niewielu i w bardzo ograniczonej mierze. Nie brakowało ludzi, którzy próbowali to robić.

Ekspozycja poświęcona jest zagadnieniu polskiej pomocy ludności żydowskiej w czasie Zagłady. Ukazując realia Holokaustu w okupowanej Polsce – od niemieckiej inwazji w 1939r., przez realizację przez okupanta planu Zagłady Żydów, aż po zakończenie wojny – prezentuje historie Ratowanych i Ratujących oraz ich dramatyczne decyzje. W oparciu o materiały źródłowe przedstawia nie tyle indywidualne biogramy, ile kontekst dramatycznych wyborów dokonywanych przez tych, którzy pomocy potrzebowali i tych, którzy jej udzielali – postępującą dehumanizację, wszechobecny strach i terror niemieckiej okupacji. Zaprezentowane treści nie tylko zilustrowano poprzez archiwalne zdjęcia, czy dokumenty, ale także liczne relacje świadków.

Do 30 września br. wystawę oglądać można na placu muzealnym przy Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Jednocześnie Muzeum zaprasza to obejrzenia spotów poświęconych wystawie na kanele YouTube (zob. niżej) oraz do śledzenia kolejnych odsłon prezentowanych zagadnień na naszym oficjalnym profilu Facebook (zob. niżej).

Dodatkowe informacje:

muzeumulmow.pl/aktualności/„’Czy można im było w tej samotności pomóc?’ Ratowanie Żydów w okupowanej Polsce” – nowa wystawa czasowa
facebook.com/Czy można im było w tej samotności pomóc?/nowa wystawa
youtube.com/Czy można im było w tej samotności pomóc?/Was there any way to help them in this desolation?
youtube.com/Czy można im było w tej samotności pomóc?/nowa wystawa.