współpraca

Jeżeli chcą Państwo pozyskać patronat medialny dla swojej imprezy, prosimy o przesłanie pisma z prośbą, drogą mailową na adres tvlancut@gmail.com.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Organizator otrzymuje wiadomość mailową o przyznaniu patronatu oraz proponowanych świadczeniach.

Skip to content