Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-06-18, 19:35


Podczas sesji absolutoryjnej Radni Powiatu głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego. 13 Radnych było za, 6 wstrzymało się od głosu, 1 nie uczestniczył w głosowaniu, a 1 był nieobecny.

Środową (16.06) XXVI sesję Rady Powiatu Łańcuckiego zdominowała debata nad raportem o stanie Powiatu Łańcuckiego. Obrady ponownie odbyły się z zastosowaniem zdalnego trybu.

W debacie głos zabrało wielu Radnych Powiatu. Po wprowadzeniu Starosty Adama Krzysztonia głos zabierali: Jan Panek, Michał Mac, Mariusz Rejman, Jakub Reizer, Wojciech Szura, Monika Roman, Jan Magoń, Marian Kurek, Zbigniew Grad, Janusz Bester. W swoich wypowiedziach Radni zwracali uwagę m.in. na: mankamenty w działalności Zarządu Dróg Powiatowych; dużą ilość pozyskiwanych środków z budżetu państwa; nowe inwestycje oraz konieczność utrzymywania porządku na powiatowej infrastrukturze drogowej; ograniczenie możliwości świadczenia usług zdrowotnych przez Centrum Medyczne w związku z pandemią; promocję Powiatu; wyzwanie cyfryzacji administracji lokalnej; ideę utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego; kwestię oświaty, budownictwa i geodezji; współpracę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zapobiegania kolejnym powodziom; współpracę na linii Rada – Zarząd.

Finalnie wotum zaufania zostało uchwalone głosami 13 Radnych. Za głosowali Radni  wybrani z listy PiS, czyli: Marek Uberman, Monika Roman, Adam Krzysztoń, Paweł Skoczowski, Jan Kilian, Janusz Bester, Zbigniew Grad, Marian Kurek, Barbara Brudniak, Krzysztof Wawro, Halina Golec, Józef Buk, Dariusz Kuraś.

Wotum nie poparli członkowie Klubu Radnych W Trosce o Powiat Łańcucki: Michał Mac, Wojciech Szura, Jakub Reizer, Kamil Kilian, Jan Panek oraz Mariusz Rejman.

Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020, sprawozdaniem finansowym za rok 2020, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia powiatowego, opinią Komisji Rewizyjnej, opinią RIO o przedłożonym przez Komisję wniosku oraz podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2020 rok – Rada stosunkiem głosów 19 za – 1 wstrzymujący podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2020.

Przypomnijmy, że Zarząd Powiatu składa się obecnie z pełniącego swą funkcję od ponad 20 lat Adama Krzysztonia, trzech członków a zarazem radnych Powiatu: Jana Kiliana, Mariana Kurka oraz Haliny Golec, a także wicestarosty Barbary Pilawy-Kraus.

Na sesji Radni wysłuchali ponadto sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie za 2020 rok oraz oceny zasobów pomocy społecznej, które przedstawiła dyrektor PCPR – Joanna Dubiel-Sowa. Wysłuchano sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2020 roku, zreferowanego przez Edytę Urban z Biura Pionu Ochrony, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. Podjęto również uchwały w sprawach:

– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.;

– uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego”;

– uchwalenia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łańcuckiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”;

– zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2020 r.;

– zmiany budżetu Powiatu na 2021 r.;

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.

Rada podjęła także stanowisko w sprawie konieczności przyspieszenia prac legislacyjnych w Parlamencie RP dotyczących inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, wysłuchała informacji Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym wraz ze sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady oraz przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

Momentami burzliwe obrady trwały niespełna sześć godzin i zakończyły się przed 21:00.

Tekst: Julia Kułak

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Śmierć 38-latka w Łańcucie

Na początku tygodnia zaczęły docierać do nas informacje o niepokojącym wydarzeniu, które miało miejsce w poniedziałkowy wieczór przy pl. Sobieskiego w Łańcucie.

Czytaj więcej

Dni Miasta Łańcuta – program

Poniżej przedstawiamy program tegorocznych Dni Miasta Łańcuta, które odbędą się w dniach 2-4 lipca.

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie prądu

Jutro na jednej z łańcuckich ulic planowane są prace przy liniach energetycznych, dlatego możliwe będą przerwy w dostawie prądu.

Czytaj więcej