Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2024-05-17, 10:34


15 maja br. odbyło się drugie posiedzenie nowej Rady Miasta Łańcuta. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z obrad.

W II Sesji Rady Miasta Łańcuta uczestniczyło 15 Radnych. Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia Burmistrza Miasta Damiana Szubarta, który przedstawił nowych współpracowników. We wtorek został powołany m.in. nowy zastępca Burmistrza – Marcin Kowalczyk.

Następnie Burmistrz zaproponował zmianę w porządku obrad wprowadzając punkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na zebranie delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Za wprowadzeniem zmian głosowało 15 Radnych. Tym samym porządek obrad został zmieniony.

Kolejny punkt to wprowadzenie zmian w budżecie Miasta na rok 2024. O zmianach poinformowała Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

Zwiększa się dochody bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 1 136 271,26 zł. Wprowadza się dochody z tytułu darowizny od Stowarzyszenia Strzelec tj. kwota 20 664,00 zł oraz dotację przyznaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i obydwie te kwoty są przeznaczone na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym pomniku Bolesława Żardeckiego na cmentarzu komunalnym przy ul. Mościckiego w Łańcucie. W dziale administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 1 031 852,26 zł to są środki, które pochodzą z UE na projekt pod nazwą „Rozwój eUsług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta”. Celem tego projektu jest uruchomienie bezpiecznej cyfrowo jednej platformy, na której będą oferowane, utworzone lub zmodyfikowane eUsługi przeznaczone dla osób fizycznych lub podmiotów prawnych. W dziale różne rozliczenia zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 12 037,00 zł. Natomiast w dziale oświata tutaj również zwiększa się środki pochodzące z UE na projekt „Rozwój eUsług publicznych” i to jest kwota 51 792,00 zł.

Jeśli chodzi o wydatki to w dziale transport i łączność dokonuje się przesunięcia, a mianowicie zmniejszenia środków na zadaniu rozbudowa ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na modernizację kompleksu sportowych boisk Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, tj. kwota 823 700,0 zł. Jeśli chodzi o działalność usługową to planuje się wydatki na kwotę 40 590,00 zł i to są wydatki, które są przeznaczone na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym pomniku Bolesława Żardeckiego. Jeśli chodzi o administrację to tutaj zwiększa się wydatki właśnie związane z eUsługami i tj. kwota 1 595 245,00 zł, z tego 1 083 644,00 zł to są wydatki z dotacji unijnej natomiast 511 000,00 t jest wkład własny Miasta Łańcuta. W dziale oświata i wychowanie tutaj zmniejsza się wydatki na przedszkolach publicznych o kwotę 3 438 313,00 zł i zostaną one przeznaczone na dotację dla niepublicznych przedszkoli w Łańcucie. W dziale ochrona zdrowia tutaj dokonuje się przesunięcia środków to są środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i te środki zwiększa się w dziale szkoły podstawowej nr 2 o kwotę 3 700,00 zł a zmniejsza się je ze środków, które były przeznaczone na imprezy kulturalne w SP nr 2. Jeśli chodzi i c społeczną to tutaj zwiększa się wydatki o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości tj. kwota 8 tys. i 8 250 zł. W dziale kultura fizyczna zmniejsza się środki przeznaczone na budowę zadaszonej trybuny wraz z zapleczem socjalnym o kwotę 505 137,00 zł i te środki są przeznaczone na modernizację kompleksu sportowego boisk orlik 2012 i kwota łączna modernizacji 823 700,00 zł.

Uchwała została podjęta, za pojęciem głosowało 15 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognoz finansowej Miasta Łańcuta.

Zmiana w WPF wiąże się z wprowadzeniem nowego wieloletniego przedsięwzięcia – rozwój eUsług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta. Zwiększa się wydatki bieżące na 2024 i 2025 rok. 2024 to 32 781,26 zł, natomiast 2025 to 220 296,97 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe w 2024 r. to jest kwota 1 050 863,00 zł, 2025 r. to 468 950,00 zł. To są środku, które pochodzą z dotacji z UE, natomiast wydatki bieżące jako środki własne to 2024 kwota  464 024,00 zł i wydatki na 2025 to 542 312,03 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to na 2024 r. jest to kwota 502 137,00 zł, na 2025 rok to kwota 121 050,00 zł.

Ponad to dodaje się zadanie pn. modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko” i tutaj wydatki majątkowe na 2024 i 2025 są w takiej samej kwocie czyli 823 700,00zł.

Uchwała został podjęta, za podjęciem głosowało 15 Radnych. Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uzasadnienie przedstawił Tomasz Wojnar, Kierownik Wydziału Funduszy i Zamówień Publicznych:

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie woli współdziałania z innymi gminami i zawarcie przez Miasto Łańcut porozumienia międzygminnego z gminami wchodzącymi w skład ROF na rzecz sporządzenia wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ROF. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej to strategiczny dokument stanowiący koncepcję zrównoważonego i całościowego planowanej mobilności miejskiej kształtujący jakość życia rozumianą jako atrakcyjną gospodarność terenu, stan przestrzeni miejskiej wiejskiej, dostępność i koszt świadczonych usług sposoby i charakter przemieszczania się mieszkańców. Ma on zaspokoić potrzeby mieszkańców obszaru ROF, sektora przedsiębiorstw i innych interesariuszy obszaru. […] Zgodnie z zaleceniami komisji miasta są odpowiedziane za opracowanie, przyjęcie i wdrożenie programu. Miasta muszą opracować strategie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zapewnić ich wdrożenie w całym mieście, w tym w obszarach funkcjonalnych i podmiejskich.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 15 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na zebranie delegatów ROF – to kolejny punkt obrad.

W celu podjęcia czynności związanych z prawidłową realizacją założeń statutu stowarzyszenia ROF obligatoryjnym staje się wybranie osób, które będą reprezentować Miasto Łańcut na zebraniu delegatów stowarzyszenia – wyjaśnił Kierownik Wojnar.

Uchwałą została podjęta, za podjęciem głosowało 15 Radnych.

sesja Rady Miasta Łańcuta
fot. Piotr Dubiel, Radni podczas obrad

Punkt siódmy obrad dotyczył wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta.

Kandydat Radny Andrzej Barnat uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta IX kadencji.

Kolejne punkty sesji dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego:

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta (członkowie: A. Bem, P. Cisek, P. Kuźniar, A. Nazimek, A. Ryznar-Sicińska, P. Grabowski) – Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łańcuta (członkowie: A. Cieślicka, P. Cisek, M. Litwin, A. Nazimek) – Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta (członkowie: A. Barnat, A. Bem, P. Cisek, P. Grabowski, P. Kuźniar, M. Litwin, S. Rejman) – Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (członkowie: J. Bartman, A. Bem, D. Chudzik, K. Jasiński, P. Kuźniar, S. Rejman, G. Szybiak, W. Wałczyk) – Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta (członkowie: A. Barnat, J. Bratman, D. Chudzik, A. Cieślicka, P. Grabowski, K. Jasiński, M. Litwin, A. Nazimek, S. Rejman, A. Ryznar-Sicińska, G. Szybiak, W. Wałczyk) – Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta (członkowie: A. Barnat, J. Bartman, D. Chudzik, A. Cieślicka, K. Jasiński, A. Ryznar-Sicińska, G. Szybiak, W. Wałczyk) – Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Po wyborze składów Komisji nastąpiło podjęcie uchwał w prawie wyboru przewodniczących Komisji.

  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Cisek
  • Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Adam Nazimek
  • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Paweł Kuźniar
  • Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej – Jacek Bartman
  • Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Anna Ryznar-Sicińska
  • Przewodniczący Komisji Kultury – Agnieszka Cieślicka

Ostatni punkt sesji to wolne wnioski i oświadczenia. Tutaj zostały poruszone m.in. tematy koszenia w mieście oraz porządku w bażantarni, a także planów na rozpoczęcie prac przy rewitalizacji stawu browarnego.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący Rady Miasta zamknął II Sesję Rady Miasta Łańcuta IX kadencji.

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

W najbliższą środę Sesja Rady Miasta Łańcuta

Na 15 maja została zwołana II Sesja Rady Miasta Łańcuta IX kadencji. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16:00. Poniżej znajduje się porządek obrad.

Czytaj więcej

Nowa Rada Miasta Łańcuta rozpoczęła kadencję

Za nami pierwsza sesja nowej Rady Miasta Łańcuta kadencji 2024-2029. Zasiadło w niej 15 radnych. Wśród nich są nowi radni, dotychczas nie związani z radą miejską, ale i ci, którzy w ławach radnych zasiedli już kolejną kadencję.

Czytaj więcej

Rada Gminy Łańcut rozpoczęła kolejną kadencję

W dniu dzisiejszym nowa Rada Gminy Łańcut rozpoczęła kolejną kadencję. Podczas sesji inauguracyjnej wybrano przewodniczącego. W trakcie trwającej sesji wójt oraz 21 radnych złożyli ślubowanie.

Czytaj więcej