Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-01-29, 14:56


Od kilku dni w naszym Mieście rozgorzało zamieszanie wokół zamiaru połączenia Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz nr 5. Skąd tak duże emocje w tej sprawie i jakie są fakty?

Na początek kilka informacji:

przedszkola znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie i usytuowane są na jednej działce nr 2989/5;

na dzień dzisiejszy przedszkolami zarządza oddzielne kierownictwo oraz oddzielne pozostają takie elementy niezbędnej do funkcjonowania infrastruktury, jak kuchnie, itp.

Celem optymalizowania wydatków Miasta Łańcuta przeznaczanych na systemowo niedofinansowaną edukację oraz usprawnienia organizacji sieci miejskich przedszkoli, Burmistrz Miasta Łańcuta zwrócił się do Rady Miasta Łańcuta z propozycją podjęcia Uchwały przez Radę, która pozwoliłaby Burmistrzowi rozpocząć proces zmierzający finalnie do administracyjnego połączenia obu oddzielnych dziś jednostek organizacyjnych. Zmiana miałaby więc polegać na włączeniu Przedszkola nr 5 w struktury Przedszkola nr 1.

fot. P. Dubiel, Posiedzenie Rady Miasta

Społeczne kontrowersje wywołała nazwa projektu uchwały, która brzmiała: „Uchwała Rady Miasta Łańcuta w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łańcucie”. Tytuł ten wskazujący na zamiar likwidacji, gdy w rzeczywistości sensem podejmowanej reformy jest jedynie scalenie dwóch oddzielnych dziś jednostek, został wykorzystany do wywołania społecznego zamieszania. Pod wpływem nierzetelnych informacji, część środowiska rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5 zaczęła organizować się w obronie likwidowanej jednostki, choć nikt nigdy takich działań nie zamierzał podejmować. Sprawę tę wytłumaczył Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia – Grzegorz Paczocha:


Tytuł uchwały wynika z przepisów prawa, a my musimy się do niego stosować. Pomimo, iż sensem przygotowanej reformy jest funkcjonalne połączenie obu jednostek, z punktu widzenia Prawa oświatowego musimy jedną zlikwidować, aby ta druga mogła objąć pieczę nad całością. Nie mogliśmy więc nadać projektowi uchwały innego tytułu, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Finalnie zamiast dwóch przedszkoli znajdujących się na jednej działce, zostałoby jedno Przedszkole nr 1 z dziewięcioma oddziałami przedszkolnymi oraz wspólną obsługą księgowo – kadrową dla wszystkich miejskich przedszkoli.

W swej treści projekt proponowanej uchwały wskazywał również, iż dzieciom uczęszczającym do Przedszkola nr 5 zapewnia się od 1 września 2021 roku możliwość edukacji, wychowania i opieki w Przedszkolu nr 1. Samo połączenie jednostek również miałoby dokonać się z dniem 1 września, a więc w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz końca kadencji Dyrektor Przedszkola nr 5.

W trakcie prac nad projektem uchwały, w Urzędzie Miasta odbyło się m.in. spotkanie z Dyrektorami Przedszkola nr 1 oraz nr 5, a już po wywołaniu zamieszania wokół tej sprawy, również zwołane w trybie pilnym spotkanie z przedstawicielami Rad Rodziców obu przedszkoli.

Projekt uchwały został skierowany przez Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta pod obrady aż trzech komisji stałych Rady: Gospodarki Miejskiej, Budżetu i Finansów oraz Spraw Społecznych. Wszystkie trzy zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Następnie został on poddany pod publiczną dyskusję oraz głosowanie na XXXV Sesji Rady, która odbyła się w dniu 28 stycznia. Wbrew pojawiającym się w negatywnych komentarzach sugestiom, wszystkie materiały zostały udostępnione Radnym oraz wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom Łańcuta na siedem dni przed obradami sesji Rady, na Portalu Mieszkańca – www.lancut.esesja.pl

Podczas Sesji Kierownik Grzegorz Paczocha wyjaśnił m. in., że jest to uchwała intencyjna. Co to oznacza?


Jeżeli Rada podejmie tę uchwałę wtedy rozpoczną się dalsze procedury, delegacje dla Burmistrza, konsultacje społeczne, spotkania dotyczące likwidacji wspomnianej jednostki – wyjaśnił Kierownik. – Ustawodawca celowo przewidział termin z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem – to jest ten czas kiedy po podjęciu przez Wysoką Radę uchwały, będzie można konsultować się m. in. z rodzicami; rozwiać ich wszelkie wątpliwości oraz powiadomić kuratora oświaty, który wyda odpowiednią opinię, jak również konsultacje ze związkami zawodowymi – dodał.

Z treści obrad wyniknęło, iż dla rodziców oraz dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5 połączenie to nie byłoby odczuwalne, gdyż dzieci zostałyby w tych samych grupach i z tą samą kadrą. Wszyscy pracownicy Przedszkola nr 5 staliby się pracownikami Przedszkola nr 1. Takie rozwiązanie z punktu widzenia organizacyjnego upraszczałoby również procedury naboru. Połączenie przedszkoli nie spowoduje też zmniejszenia liczby miejsc w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łańcut.

Nie likwidujemy ani jednego miejsca w tych przedszkolach – poinformował Burmistrz Miasta Łańcuta podczas wczorajszej Sesji – to jest czysto administracyjna czynność – dodał.
fot. P. Dubiel, Posiedzenie Rady Miasta

Obecnie dwie kuchnie zostałyby przekształcone w jedną, po odpowiednim przeprowadzeniu remontu oraz wyposażeniu w odpowiedni sprzęt.

Jeżeli widzę, że nie będzie straty dla rodziców, dla dzieci oraz, że połączenie nie spowoduje obniżenia poziomu edukacji, bo nie ma żadnych podstaw twierdzić, żeby tak było – stąd moja decyzja – mówił Burmistrz.

W dyskusji zabrali głos również Radni oraz przedstawiciel rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5, gdzie podczas wystąpienia przedstawił swoje stanowisko oraz wyjaśnił, co było powodem złego interpretowania uchwały:

Jako rodzic czuję się pominięty i patrząc na Radę Rodziców, również stwierdzam, że zostaliśmy pominięci w tym wszystkim – mówił przedstawiciel rodziców.

Po długiej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało jedenastu Radnych, wstrzymało się dwóch, a dwóch było przeciwko.

Podjęcie uchwały daje Burmistrzowi upoważnienie do rozpoczęcia konsultacji społecznych, rozmów ze związkami zawodowymi oraz uzyskania niezbędnych opinii odpowiednich organów. Do sprawy wrócimy.

Tekst, fot. S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Kartka z kalendarza. Łańcut w 1984 r.

Podczas wydania Dziennika Telewizyjnego z 19.07.1984 roku widzowie mogli podziwiać nasze miasto.

Czytaj więcej

Łańcucki Finał WOŚP – zapowiedź

Sztab WOŚP przy Miejskim Domu Kultury zaprasza na „Łańcucki Finał z Głową”, który odbędzie się w dniu 31 stycznia (niedziela) 2021 r. o godz. 18:00 na Placu przy MDK w Łańcucie (ul. Kościuszki 15). Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Szpital w Łańcucie szczepi seniorów

25.01.2021 r. zaczął się kolejny etap szczepień przeciw COVID-19, szczepienia seniorów.

Czytaj więcej