Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-11-07, 11:07


W dniu 31 października odbyło się posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. W spotkaniu uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Tutaj nikt z Radnych nie zgłosił propozycji wprowadzenia zmian. Za przyjęciem porządku głosowało 14 Radnych. Kolejny punkt to przyjęcie Protokołu nr LXII/2023 z LXII oraz nr LXIII/2023 z LXIII Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Punkt czwarty dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników.

Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady gminy, których obszar objęty jest właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym. Dla przeprowadzenia głosowania tajnego konieczne jest ustalenie Regulaminu głosowania w wyborach ławników, określającego w szczególności zasady przeprowadzenia głosowania. Ustalenie Regulaminu głosowania w wyborach na ławników może nastąpić w trybie podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały – uzasadnił wiceprzewodniczący Rady Adam Opałka.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Kolejny punkt wtorkowych obrad to pojęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2024-2027.

W związku z upływającą z dniem 31 grudnia 2023 roku czteroletnią kadencją ławników, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, najpóźniej w październiku br. powinni być wybrani ławnicy do sądów okręgowych i rejonowych. Wybór ławników do sądu powszechnego w trybie głosowania tajnego wymaga stwierdzenia przez radę gminy uchwałą. W projekcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników przyjęto rozwiązanie, że treść uchwały stwierdzającej wybór ławników zostanie zredagowana w sposób dorozumiany, uwzględniający wyniki tajnego głosowania. Powyższe oznacza, że projekt uchwały nie będzie podlegał głosowaniu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, lecz podlega podpisaniu przez prowadzącego obrady – słyszymy w uzasadnieniu.

Za składem komisji skrutacyjnej: Radna Dorota Chudzik, Radna Marta Szubart i Radny Damian Szubart, głosowało 14 Radnych. Następnie komisja skrutacyjna zajęła odpowiednie miejsce i dokonała spośród jej członków wyboru przewodniczącego. Przewodniczącą została Marta Szubart. W głosowaniu na ławnika sądowego brało udział 14 Radnych. Ostatecznie po tajnym głosowaniu, ławnikiem do Sądu Rejonowego w Łańcucie została Beata Olbrycht.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łańcuta.

W dniu 8 września 2023 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta wpłynęła skarga, której przedmiotem były wydawane przez Burmistrza Miasta Łańcuta Zarządzenia Nr 136/2022, 172/2022 (przewodniczący stwierdził omyłkę pisarską, gdyż skarga dotyczyła zarządzenia nr 177/2022) oraz 204/2023. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta Łańcuta i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów postawionych w skardze uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Stosownie do kompetencji przypisanych Statutem Miasta Łańcuta Przewodniczący Rady przekazał skargę celem rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która po zapoznaniu się z całością dokumentacji, opinią prawną w przedmiocie zgodności z prawem zarządzeń oraz wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Łańcuta, uznała ją za bezzasadną – czytamy w uzasadnieniu dostępnym TUTAJ.

W dyskusji głos zabrali m.in. Radny Wrzesław Żurawski, Radna Karolina Pill-Sowa, Radny Sławomir Rejman, Radny Andrzej Barnat, Radny Marek Strzępka, a także pani Marzena Kowalczyk. Odpowiedzi na pytania i zarzuty Radnych udzielił mecenas Grzegorz Gradkowski. Cała dyskusja dostępna jest TUTAJ.

Poprawkę do uzasadnienia zaproponował Radny Andrzej Barnat. „Stosownie do kompetencji przypisanych Statutem Miasta Łańcuta Przewodniczący Rady przekazał skargę celem rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która po zapoznaniu się z całością dokumentacji, opinią prawną z dnia 20 października 2023 roku wystawioną na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w przedmiocie zgodności z prawem ww. zarządzeń oraz wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Łańcuta, uznała ją za bezzasadną.”

W głosowaniu za wprowadzeniem poprawki zaproponowanej przez Radnego Andrzeja Barnata, było 5 Radnych, 8 Radnych było przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Ostatecznie poprawka nie została wprowadzona. Natomiast w głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łańcuta było 8 Radnych, 4 Radnych było przeciw, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejny punkt to wolne wnioski i oświadczenia. Głos zabrał m.in. Radny Wrzesław Żurawski proponując wspólne spotkanie Rady Miasta z Burmistrzem, którego tematem ma być omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta. W odpowiedzi Radny usłyszał, że spotkanie już miało miejsce, a wgląd do dokumentów miał każdy z mieszkańców.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady zamknął LXV Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Retransmisja dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Dziś kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

Już dziś o godzinie 15:30 odbędzie się LXVI Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. Poniżej przedstawiamy porządek dzisiejszych obrad.

Czytaj więcej

Podsumowanie kwest na łańcuckich cmentarzach [foto]

Łącznie blisko 50 tysięcy złotych udało się zebrać podczas kwest na cmentarzach w Łańcucie. Odwiedzający groby okazali się hojniejsi niż w roku ubiegłym. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na bieżącą działalność kuchni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków łańcuckiej nekropolii.

Czytaj więcej

Wszystkich Świętych: Zmiany w organizacji ruchu!

Miasto Łańcut informuje o zmianach w organizacji ruchu drogowego związanych z Dniem Wszystkich Świętych. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie od 31 października do 1 listopada, w obrębie cmentarza komunalnego w Łańcucie.

Czytaj więcej