Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-11-08, 13:00


W dniu 6 listopada miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. W Sesji uczestniczyło 12 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 12 Radnych. Kolejny punkt to przyjęcie Protokołu nr LXIV/2023 z LXIV Sesji Rady Miasta Łańcuta. Punkt czwarty poniedziałkowych obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023. O zmianach poinformowała Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

Jeśli chodzi o zmiany budżetu na 2023 rok to dotyczą one zwiększenia dochodów o kwotę 141 277,00 zł i przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych na kwotę 821 282,00 zł . Wydatki bieżące dotyczą zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach publicznych, natomiast jeśli chodzi o wydatki majątkowe to na nie przeznacza się kwotę 79 200,00 zł i dotyczą one wymiany drzwi w szaletach miejskich na kwotę 30 000,00 zł, modernizację elewacji w szkole podstawowej to 45 000,00 zł i zwiększenie środków na zakup pieca w szkole podstawowej nr 4 to kwota 4 200,00 zł.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Punkt piąty to informacja w zakresie działań objętych uregulowaniem art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym. Dotyczy ona oświadczeń majątkowych złożonych w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informację przewodniczącego Rady Miasta przedstawił wiceprzewodniczący Adam Opałka:

Stosownie do uregulowań wynikających z art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym wszyscy Radni Miasta w przewidzianym terminie złożyli oświadczenia majątkowe. Do oświadczenia Radni dołączyli wymagane kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2022. Stosownie do art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przesłałem do Urzędu Skarbowego w Łańcucie po jednym egzemplarzu oświadczenia majątkowego każdego Radnego oraz kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2022. Stosownie do art. 24 i ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym przekazałem Burmistrzowi Miasta Łańcuta po jednej kopii oświadczeń majątkowych każdego Radnego celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Radni wypełnili każdą z rubryk oświadczenia, a w przypadku braku zastosowania zachowali formułę „nie dotyczy”. Określili wartość posiadanego mienia ruchomego, rodzaj dochodów i przynależność poszczególnych składników majątkowych. W toku czynności związanych z analizą świadczeń majątkowych, porównując treść analizowanego oświadczenia majątkowego z kopią zeznania o wysokości objętego dochodu PIT, stwierdziłem jedynie nieprawidłowości związane z niewłaściwym sposobem wypełnienia oświadczeń. Analizując oświadczenia majątkowe Radnych nie stwierdziłem nieprawidłowości, które skutkowałyby zaistnieniem podejrzeń, aby składający oświadczenia w sposób celowy podali w nich nieprawdę bądź mieli zamiar zatajenia prawdy i zachodziła tym samym konieczność sporządzenia wniosku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Obrady Rady Miasta Łańcuta, fot. Jakub Balawender

Ponadto z informacji złożonej przez Burmistrza Miasta Łańcuta wynika, że w przewidzianym terminie oświadczenia majątkowe złożyło 13 kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pięciu pracowników Urzędu Miasta Łańcuta, trzech pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie upoważnionych przez Burmistrza Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, dwie osoby zarządzające gminną osobą prawną. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie roku 2023 oświadczenia majątkowe zostały złożone również przez dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków miejskich w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków miejskich w związku z powołaniem na stanowiska dyrektorów, dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej w związku z powołaniem i odwołaniem na stanowisko, pracownika MOPS w związku z wydaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych  imieniu Burmistrza Miasta.

Ostatni punkt dotyczył wolnych wniosków i oświadczeń. W tym punkcie poruszono m.in. takie tematy jak powstanie placu zabawa przy stawie browarnym w ramach rewitalizacji tego miejsca, pierwszy etap powstania okna historycznego na łańcuckim Rynku, który zostanie wykonany jeszcze w tym roku oraz drugi etap, który zostanie wykonany w przyszłym roku, a także omówiono aktualny stan potoku Mikośka.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad wiceprzewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Retransmisja z obrad dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Sprawozdanie z LXV Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji

W dniu 31 października odbyło się posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. W spotkaniu uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Czytaj więcej

Dziś kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

Już dziś o godzinie 15:30 odbędzie się LXVI Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. Poniżej przedstawiamy porządek dzisiejszych obrad.

Czytaj więcej

Podsumowanie kwest na łańcuckich cmentarzach [foto]

Łącznie blisko 50 tysięcy złotych udało się zebrać podczas kwest na cmentarzach w Łańcucie. Odwiedzający groby okazali się hojniejsi niż w roku ubiegłym. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na bieżącą działalność kuchni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków łańcuckiej nekropolii.

Czytaj więcej