Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-06-24, 13:00


W dniu 23 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta.W obradach uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Wysoką Radę porządku obrad Sesji. Za przyjęciem głosowało 14 Radnych.

Następnym punktem było przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII z XXXVIII Sesji oraz XXXIX z XXXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta – to kolejny punkt wczorajszego posiedzenia.

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Kierownik Michał Mac.

W uznaniu zasług dla mieszkańców Łańcuta w dziedzinie kultury, nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta pośmiertnie Zenonowi Brzewskiemu, wybitnemu skrzypkowi i pedagogowi, założycielowi oraz kierownikowi artystycznemu i naukowemu Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie w latach 1975-1992 […] – Z naszym miastem prof. Zenona Brzewskiego łączą wyjątkowe więzy. Do jednego z największych osiągnięć Profesora należy fakt powołania i organizowania jednej z największych na świecie -imprez adresowanych do młodych wiolinistów. Mowa oczywiście o Międzynarodowych Kursach Muzycznych. To właśnie Łańcut wybrał prof. Z. Brzewski na miejsce, gdzie stworzył jedną z najbardziej oryginalnych na owe czasy imprez, jaką były spotkania młodych adeptów sztuki muzycznej, uczniów polskich szkół muzycznych i studentów akademii muzycznych z wybitnymi pedagogami – instrumentalistami, którzy przyjeżdżali do Łańcuta z całego świata.

Ze szczegółowym życiorysem Zenona Brzewskiego można zapoznać się TUTAJ.

W dyskusji głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski rozszerzając temat osobowości Zenona Brzewskiego. Drugim podjętym tematem przez Radnego były organizowane od lat Międzynarodowe Kursy Muzyczne. Uchwała została podjęta, za głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Punkt piąty obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa dokonano istotnych zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Jedną z nich jest konieczność ustalenia przez Radę Miasta wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Projekt tej uchwały spełnia wszystkie ustawowe wymogi dlatego proszę o jej przyjęcie – wyjaśnił Marek Rupar, Dyrektor MOPS Łańcut.

Za przyjęciem głosowało 14 Radnych, tym samym uchwała została podjęta.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut Raportu monitoringu stanu zjawisk kryzysowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2023 – to kolejny punkt obrad.

Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w Łańcucie oraz wzmocnienie potencjału wewnętrznego w celu zrównoważonego rozwoju Miasta. Przedmiotem uchwały jest raport monitoringu stanu zjawisk kryzysowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2015-2023. Jednym z etapów wdrażania przedmiotowego Programu jest jego monitoring, który zgodnie z zapisami nakłada obowiązek przeprowadzenia monitoringu w zakresie zjawisk kryzysowych z przeprowadzonego badania sporządzany jest raport, który poddawany jest opiniowaniu przez zespół wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Monitoring jest obowiązkowym mechanizmem, który wspomaga zarządzanie realizacją programu oraz pozwala ocenić skuteczność i korzyści jakie płyną z realizacji wskazanych w nim celów – uzasadnił szczegółowo Tomasz Wojnar, Kierownik Wydziału Funduszy i Zamówień Publicznych.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Punkt siódmy obrad to podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie. Ze szczegółowym uzasadnieniem, które na posiedzeniu przedstawił także Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Paczocha, można zapoznać się TUTAJ.

W dyskusji głos zabrał Radny Andrzej Barnat. Podtrzymując swoje stanowisko w tej sprawie, które wyrażał w trakcie procedowania nad uchwałą intencyjną.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, dwóch było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej – to kolejny punkt obrad Rady Miasta. Projekt uchwały przedstawił Piotr Skitał, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej część drogi – ul. Sybiraków w Łańcucie na obszarze działki nr 5581/2 (mapka dostępna TUTAJ). Droga przy ul. Sybiraków w Łańcucie zaliczona jest do kategorii dróg publicznych gminnych. Część pasa drogowego przeznaczona do wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej w chwili obecnej zagospodarowana jest jako pas zieleni. Właściciele działek przyległych do pasa drogowego wystąpili do Burmistrza Miasta Łańcuta z prośbą o wykupienie części przedmiotowej działki (łącznie 0,0111 ha) i przeznaczenie jej na powiększenie i poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 5622.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021. Wysoką Radę o zmianach poinformowała Alicja Helbin, Skarbnik Miasta Łańcuta.

Zmiany w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Uchwała została podjęta. Za wprowadzeniem zmian w budżecie głosowało 13 Radnych. Jeden Radny się wstrzymał.

Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym dostępna TUTAJ.

Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXVII a XL Sesją Rady Miasta Łańcuta dostępna TUTAJ.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia przewodniczący Rady zakończył XL Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca!

Dzisiaj jedno z bardzo wyjątkowych świąt- Dzień Ojca.

Czytaj więcej

W środę posiedzenie Rady Miasta

XL Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji odbędzie się w najbliższą środę o godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej

13 Radnych udzieliło wotum zaufania Zarządowi Powiatu Łańcuckiego

Podczas sesji absolutoryjnej Radni Powiatu głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego. 13 Radnych było za, 6 wstrzymało się od głosu, 1 nie uczestniczył w głosowaniu, a 1 był nieobecny.

Czytaj więcej