Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-07-29, 13:53


28 lipca odbyła się XLI Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Wysoką Radę porządku obrad Sesji. Za przyjęciem głosowało 13 Radnych.

Następnym punktem było przyjęcie Protokołu Nr XL z XL Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy ul. Piłsudskiego, to kolejny punkt wczorajszego posiedzenia.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Beata Kałamarz Tworek, Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem.

Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczystego w trybie bezprzetargowym Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Łańcut oznaczonej jako działka nr 2879/21 o pow. 0.1375 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie prowadzi księgę wieczystą Nr RZ1A/00037320/1, położonej w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego wraz z przeniesieniem własności budynku oraz innych budowli usytuowanych na tej działce.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Wola Dalsza.

Miasto Łańcut jest właścicielem nieruchomości niezabudowanych, składających się z 36 działek o łącznej powierzchni 0.7822 ha, położonych w Woli Dalszej, Gmina Białobrzegi. Działki sklasyfikowane jako użytek dr, stanowiące pasy drogowe na poszerzenie drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej będącej częścią Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie. Wójt Gminy Białobrzegi wystąpił z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Białobrzegi przedmiotowych działek. Gmina zamierza podjąć działania inwestycyjne zmierzające do poprawy jakości stanu technicznego drogi wewnętrznej położonej w Woli Dalszej. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców tam zamieszkujących dotyczących podjęcia działań remontowych tj. poprawy nawierzchni chodnika, niezbędnym jest w pierwszej kolejności regulacja stanu prawnego pasa drogowego przez Gminę Białobrzegi. W przyszłości pozwoli to na przeprowadzenie inwestycji drogowej na całym jej odcinku – uzasadnił Michał Mglej, zastępca Burmistrza Miasta.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Punkt szósty to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego.

W związku z zakończeniem postępowań przetargowych na przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego Starostwo Powiatowe zwróciło się do Burmistrza Miasta Łańcuta o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” dla linii autobusowych przebiegających przez teren miasta Łańcuta. Dotacja poprawi warunki przewozowe dla mieszkańców gminy i powiatu – wyjaśnił Michał Mglej, zastępca Burmistrza.
Udziela się dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego w roku 2021 w wysokości 9.864,00 na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” – dodał.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 – to kolejny punkt porządku obrad.

Uzasadnienie przedstawił Tomasz Wojnar, Kierownik Wydziału Funduszy i Zamówień Publicznych. Ze szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

Punkt ósmy wczorajszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Miasto Łańcut wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20. Tutaj również uzasadnienie przedstawił Kierownik Wojnar.

Przyjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym do przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej”, które będzie realizowane jako projekt partnerski z Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przystępując do powyższego projektu Gmina Miasto Łańcut zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu. Wartość projektu wynosi 943 294,26 zł, w tym dofinansowanie z UE: 788 623,85 zł, wkład własny 154 670,41 zł, a planowany termin realizacji 2021-2022.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się, nikt nie był przeciwny.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021, to kolejny punkt obrad.

Ze zmianami w budżecie jakie zostaną wprowadzone można zapoznać się TUTAJ.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Następny punkt wczorajszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta. Uzasadnienie oraz objaśnienia dostępne są na stronie: http://www.lancut.esesja.pl.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

W punkcie jedenastym wolnych wniosków i oświadczeń głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski, poruszając temat wystawy, która została zorganizowana w Łańcucie po raz pierwszy, w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wystawę będzie można zwiedzać do 13 sierpnia w Galerii MDK. O wystawie pisaliśmy TUTAJ.

Natomiast Radny Adam Bielecki, w imieniu mieszkańców skierował pytanie do Burmistrza o to, kiedy rozpocznie się zapowiadany remont dróg na Osiedlu Wschód.

Nie wszystkie drogi zostały ogłoszone w jednym przetargu, ponieważ niektóre odcinki dróg podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Procedowanie trwa dość długo, dlatego czekamy aktualnie na uzgodnienie i będziemy ogłaszać kolejny przetarg na kolejne drogi. Wszystkie te drogi w tym roku zostaną wyremontowane – wyjaśnił Rafał Kumek, Burmistrz Miasta Łańcuta.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia przewodniczący Rady zakończył XLI Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

22 lipca miała miejsce akcja wydawania żywności

W ubiegły czwartek PCK Przeworsk przeprowadził na terenie Łańcuta akcję wydawania żywności osobom najbardziej jej potrzebującym.

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji – transmisja na żywo

W najbliższą środę kolejne posiedzenie Rady Miasta. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z XXVII Sesji Rady Powiatu

21 lipca odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną obrady odbywały się w częściowo zdalnej formie.

Czytaj więcej