Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-04-29, 10:12


21 kwietnia odbyła się XLVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie Rady Miasta rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad. Nikt nie zgłosił propozycji zmian do porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 14 Radnych.

Punkt trzeci dotyczył przyjęcia Protokołu nr XLVII/2022 z XLVII Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022. O zmianach poinformowała Skarbnik Miasta Łańcuta Alicja Helbin.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 481 607,00 zł, zwiększa się wydatki bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 481 607,00 zł, dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu na kwotę 1 522 517,00 zł, dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe. Więcej szczegółów na temat zmian w budżecie znajduje się TUTAJ.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – to kolejny punkt obrad Rady Miasta.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podjęcie uchwały przyczyni się do sprawniejszego organizowania wsparcia dla społeczności ukraińskiej, co jest konieczne w obliczu napływu dużej liczby obywateli tej narodowości na teren naszego miasta – uzasadniła Alicja Helbin.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Łańcuta. Uzasadnienie przedstawiła Beata Kałamarz-Tworek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Teren proponowany do objęcia opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar centrum miasta Łańcuta o powierzchni ok. 260,0 ha. Przedmiotowy teren stanowi centrum miasta Łańcuta i jest obszarem o najważniejszym znaczeniu dla miasta. Jest to obszar strategiczny, który powinien być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia prawidłowej organizacji przestrzeni i powiązań z sąsiednimi obszarami. W chwili obecnej jest przeznaczony pod zabudowę, usługi, infrastrukturę techniczną. Potrzeba opracowania planu wynika z konieczności określenia zasad właściwego zagospodarowania centrum miasta Łańcuta, a przede wszystkim rewitalizacje centrum miasta w oparciu o wytyczne konserwatorskie i zabezpieczenia terenu w przyszłości pod zabudowę mieszkaniową, usługową, infrastrukturę techniczną. Prace planistyczne będą realizowane w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łańcucie.

Teren proponowany do objęcia opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje 5 obszarów o powierzchni ok. 230,0 ha, położonych w mieście Łańcucie. Przedmiotowe tereny w chwili obecnej są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługi, infrastrukturę techniczną. Potrzeba opracowania planu wynika z konieczności określenia zasad właściwego zagospodarowania obszaru, a przede wszystkim zabezpieczenia terenu w przyszłości pod zabudowę mieszkaniową, usługową, infrastrukturę techniczną dla miasta Łańcuta. Prace planistyczne będą realizowane w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – uzasadniła podczas Sesja pani Beata Kałamarz-Tworek.

Ostatecznie uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Ostatni punkt dotyczył wolnych wniosków i oświadczeń. Tutaj zostały poruszone tematy takie jak konsultacje społeczne dotyczące Rynku, kalendarium wydarzeń Łańcuckiego Roku Historii, a także plany dotyczące placu zabaw na osiedlu Trześnik.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, przewodniczący zamknął XLVIII Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Zaproszenie na uroczystości z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Miasta Łańcuta oraz Starosta Łańcucki zapraszają do udziału w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Czytaj więcej

Obchody Święta 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie

29 kwietnia obchodzimy Święto 10 Pułku Strzelców Konnych, wybitnej jednostki, stacjonującej w Łańcucie w latach 1921-1939. W tym roku uroczyste obchody trwały trzy dni.

Czytaj więcej

Akcja #ZielonyŁańcut 2022- Tydzień dla Ziemi już za nami

W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność współorganizować Tydzień dla Ziemi w naszym mieście. Ciekawi jesteście jak wyszło?

Czytaj więcej