Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-03-26, 15:49


Wczoraj odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego.

Po otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad głos zabrała Anna Skóra- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Dokonała ona oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Łańcuckiego w roku 2020. Podkreślone zostało, że działania łańcuckiego sanitariatu zdominowała występująca pandemia COVID-19. Wpłynęła ona również na funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia, ale i w pewnym stopniu przez ograniczenie mobilności społeczeństwa, zredukowała zakażenia innymi chorobami zakaźnymi. W powiecie łańcuckim w październiku widoczny był wysoki przyrost liczby zachorowań, co wpisało się w ogólnopolską tzw. drugą falę, wraz z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami sytuacja się unormowała. Priorytetowe działania łańcuckiego Sanepidu podjęte w ubiegłym roku skupiały się głównie na ograniczeniu emisji koronawirusa oraz ścisłej współpracy z Centrum Medycznym, również w powyższym celu. W 2020 r. organ ten zaangażowany był również w analizę stanu bezpieczeństwa wody w studniach przydomowych po powodzi w lipcu tego roku. Prezentacja zakończyła się deklaracją, iż głównym i nadrzędnym aktualnie zadaniem PSSE w Łańcucie jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcom powiatu.

W odpowiedzi na przedstawione sprawozdanie z pracy, Radny Michał Mac zapytał o pismo wystosowane do powiatu przez PSSE w Łańcucie, wskazujące na konieczność utrzymania porządku przez tę jednostkę samorządową na drogach i chodnikach pod nią podlegających. Pani dyrektor odpowiedziała, że jest to forma przypomnienia o takim obowiązku.

Dodatkowo Radny Wojciech Szura poprosił o przedstawienie procentowego poziomu ilości osób z powiatu łańcuckiego, które aktualnie przechodzą zakażenie koronawirusem. W odpowiedzi uzyskał liczbę poziomu zachorowalności na poziomie 0,8% na dzień 25.03.2021r.

W podsumowaniu dyskusji podziękowano Pani dyrektor za sprawną współpracę z Zarządem Powiatu w celu ograniczania pandemii na terenie powiatu. Pani dyrektor odpowiadając na pytania dotyczące liczby zachorowań, zdecydowanie podkreślała, że wszystkie dane wskazują na powagę aktualnej sytuacji.

Następnie rozpoczęto procedowanie czwartego punktu porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2021 r.

Jak poinformowała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2 019 286 zł- to kwota, którą powiat otrzymał na zadania z realizacji zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, obejmie ona: funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz wiele innych koniecznych przedsięwzięć związanych z usprawnieniem funkcjonowania osób niepełnosprawnych w powiecie.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wyznaczoną do tego komisję. Uchwała została podjęta.

W punkcie piątym przedstawiono projekt uchwaływ sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (VI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wyznaczoną do tego komisję. Uchwała została podjęta.

W punkcie szóstym analizowano projekt  uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała tekst uchwały, została podjęta jednogłośnie.

Punkt siódmy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Uznano radę powiatu za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji sprawie szczepień przeciwko Sars-Cov2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do procedowanej uchwały. Petycja, o której mowa zostanie przekazana do Rady Ministrów RP do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Wykonanie uchwały przekazuje się przewodniczącemu rady powiatu. Za głosowało 18 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

W punkcie ósmym obrad debatowano nad  podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. Zdecydowano o udzieleniu pomocy na cel przebudowy drogi wojewódzkiej nr 877, biegnącej w kierunku Leżajska, wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową (ul. Podzwierzyniec), pomoc ma być udzielona w roku 2022. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kolejny punkt zawierał podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021, w kwocie 500 000 zł, w celu przekazania ich na udzielenie pomocy przy budowie drogi, którą uchwalono w poprzednim punkcie. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez wyznaczoną do jego analizy komisję, uchwałę podjęto.

W punkcie 10 obrad podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.Jak poinformował Skarbnik Powiatowy, kwotę dochodów i wydatków zmieniono o 123 930, 40 zł. W obrębie tej sumy uwzględniono poprawę infrastruktury rzecznej na Sawie i Mikośce, zmniejszenie subwencji oświatowych, zmniejszenie nakładów na transport zbiorowy, opłaty za administrowanie drogami powiatowymi oraz wiele innych.

Radny Kamil Kilian w odniesieniu do jednego z punktów dotyczącego mostu tymczasowego w Handzlówce poruszył  problem z niedoszacowaniem kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pod przewodnictwem radnego Mariusza Rejmana pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. Uchwała została podjęta.

Punkt 11 obrad zawierał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wyznaczoną komisję. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

W następnym punkcie nastąpiła Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.Jak poinformował Starosta: w okresie międzysesyjnym miały miejsce trzy spotkania zarządu powiatu łańcuckiego. W tym czasie zdecydowano o  przeznaczeniu 100 000 zł dla stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, na remont zabytkowego obiektu w Żołyni. Dodatkowo Zarząd wystąpił do Wód Polskich z apelem o realizację pilnych zadań na ciekach wodnych- jeszcze nie uzyskano oficjalnej odpowiedzi w tym temacie.Starosta poinformował również o konwencie wszystkich samorządów powiatu łańcuckiego, gdzie poruszano bieżące tematy dotyczące działań lokalnych: m.in. zimowego utrzymania dróg. Dodatkowo przedstawiono, iż Zarząd sfinansował zakup wody dla pacjentów z oddziałów covidowych, w kwocie 2000 zł, podpisano umowę z zarządem Stali Łańcut na prowadzenie oddziałów sportowych w IV LO, które będzie funkcjonować przy Zespole Szkół Technicznych. Po zaprezentowaniu sprawozdania Radni zadawali pytania dotyczące remontów dróg na terenie powiatu łańcuckiego. Jeden z nich- Jan Panek odniósł się do tematu poruszonego przed Starostę (odśnieżanie dróg i chodników) wskazując na brak współpracy między gminami a powiatem w sprawie odśnieżania dróg powiatowych i zasypywania odśnieżanych przez gminy chodników przez pługi Powiatowego Zarządu Dróg. Starosta poinformował, że zostaną w tym celu podjęte kroki.

W punkcie trzynastym każdy z radnych mógł przedstawić swoje wnioski, oświadczenia i zapytania. Radny Jan Magoń złożył nieformalny wniosek o zaprzestania sugestii działań politycznych, w sytuacjach, kiedy Radni bez próby własnych zysków próbują dociekać prawdy.

Radny Janusz Bester zwrócił się z prośbą do Starosty o kontakt z IPN’em (który po oficjalnym pogrzebie deklarował wykonanie pamiątkowej tablicy) w sprawie wykonania nagrobka/tablicy pamiątkowej przy grobie żołnierza, który przyczynił się do uratowania kilku mieszkańców Kosiny w trakcie II wojny światowej. Starosta wykazał zainteresowanie uhonorowaniem lokalnego bohatera.

Radny Michał Mac zapytał Wicestarostę o postępy zakresie reformy edukacji związane ze zmianą naczelnika wydziału edukacji, która miała miejsce w lutym br.W odpowiedzi Wicestarosta wspomniała o wprowadzeniu nowej gałęzi systemu funkcjonalno-księgowej. Po zakończeniu pierwszego kwartału nowy naczelnik przedstawi zaobserwowane w tym czasie zmiany na obradach komisji. Radny skierował również pytanie do Skarbnika dotyczące pozostałych środków po rozliczeniu z roku ubiegłego. Uzyskał odpowiedź, iż trwa etap przygotowania szczegółowej informacji w tym temacie do wglądu dla radnych.

Radny Jan Panek zaapelował do Przewodniczącego Rady Powiatu o bardziej szczegółowe procedowanie ustaw związanych z uchwalaniem budżetu Powiatu na kolejne lata.

Radna Monika Roman zaapelowała do Radnych o pracę jedynie w jednej komisji ze względu na konieczność dużego zaangażowania w takiej pracy.

Radny Zbigniew Grad zapytał o planowanie dokończenia remontu drogi powiatowej w Soninie, potocznie zwanej „pętla”. Starosta podkreślił, że jeśli Powiat będzie miał zaplecze finansowe, rozważy przeprowadzenie wspomnianej realizacji.

Kolejno jednogłośnie przyjęto protokół z obrad poprzedniej sesji.

Przedostatni punkt obrad dał przestrzeń do poruszenia przez Radnych spraw różnych.

Pytania zadali Radny Jakub Reizer oraz Jan Magoń. Poruszone przez Radnego Reizera kwestie dotyczyły miejscowości Tarnawka i problemu zniszczonego mostu oraz postępów nad pracami dotyczącymi scaleń gruntów.

Po prawie trzy godzinnych obradach zakończono XXIV Sesję Rady Powiatu Łańcuckiego, składając życzenia z okazji świąt Wielkanocy wszystkim Radnym oraz mieszkańcom Powiatu Łańcuckiego. Pełna retransmisja z obrad dostępna jest tutaj.

Tekst: Julia Kułak

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

30 marca kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

XXXVII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji odbędzie się 30 marca br. o godz. 15:00, w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej

Dzisiaj obchodzimy 77 rocznicę śmierci rodziny Ulmów

Tego dnia w całej Polsce wspomina się Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Czytaj więcej

1 kwietnia zaczynamy NSP 2021

Główny Urząd Statystyczny przygotował wersję testową formularza spisowego NSP 2021.

Czytaj więcej