Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-12-16, 14:25


6 grudnia miała miejsce XXX Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną obrady, tak jak wcześniejsze, odbywały się za pomocą platformy internetowej. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad, w sali starostwa, w której znajdowało się kilku uczestników sesji, pojawiła się postać św. Mikołaja, który złożył życzenia wszystkim Radnym i innym uczestnikom obrad. 

Po otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad, Radni rozpoczęli procedowanie uchwalonych w porządku obrad projektów uchwał. 

W punkcie trzecim, dotyczącym projektu zmiany uchwały Nr XXIV/167/2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2021, głos zabrała dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Joanna Dubiel-Sowa. Zobrazowała ona aktualną sytuację związana z wykorzystaniem środków przeznaczonych na aktywizację społeczną. Podkreśliła jednak, iż do końca roku PCPR nie uda się spożytkować całej przeznaczonej na ten cel kwoty. Dlatego wniesiono projekt uchwały, która pozwalałaby przenieść ponad 30 tys. zł. do wykorzystania na zakup środków rehabilitacyjnych. Odpowiednie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Rada Powiatu jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę. 

W następnym punkcie Naczelnik Wydziału Komunikacji- Damian Szubart przedstawił projekt uchwały dotyczący przekazania Związkowi Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Rzeszowie zadania własnego Powiatu Łańcuckiego polegającego na organizacji i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej określonej w porozumieniu w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Łańcuckiego. Podkreślił on, iż połączenie Cierpisz- Rzeszów (przez Wolę Rafałowską), które było przedmiotem uchwały, jest niezbędne dla mieszkańców, ponieważ na tej trasie komercyjny przewoźnik usunął swoje kursy. Radny Michał Mac zadał pytanie, czy organizowany transport nie będzie zaburzał komunikacji wcześniej już zaplanowanej w innej uchwale. Odpowiedź Radnego Damiana Szubarta nakreśliła, iż nie będzie. Dodatkowo Radny Janusz Bester dopytał czy nie ma możliwości poprowadzenia owej linii przejazdowej przez inne miejscowości Powiatu Łańcuckiego. Uzyskał odpowiedź przeczącą, która uzasadniona była decyzyjnością organu organizującego przejazd (Związek Gminy PKS w Rzeszowie). Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. 

Kolejno procedowano uchwałę dotyczącą zmiany budżetu powiatu na rok 2021. Skarbnik Powiatu Łańcuckiego- Stanisław Barnat przedstawił dane finansowe, które uzasadniły konieczność zmiany, m.in. zwiększenie subwencji ogólnej, zwiększenie wydatków bieżących, zwiększenie wydatków majątkowych, zwiększenie dochodów ze środków funduszu rozwoju przewozów i wiele innych. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. 

W związku z wcześniejszą uchwałą dotyczącą zmiany budżetu na rok 2021 w kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały związanej ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego. Dodatkowo nastąpi zmiana przedsięwzięć Powiatu Łańcuckiego co dodatkowo uzasadnia konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. 

W punkcie siódmym nastąpiła informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji. Starosta poinformował, iż w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu m.in: monitorował prace przy realizacji inwestycji pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, a Zespołem Szkół Nr 3 w Łańcucie; wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu na stacje paliw z pobliżu Zespołu Szkół Technicznych; kontynuował prace przy utworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu; wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury kształcenia w nowym kierunku- zawodzie technik programista przy ZS3 w Łańcucie. W okresie międzysesyjnym odbył się również 12. przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, a także uroczyste przekazanie dworku przy Polmosie w Łańcucie na rzecz skarbu państwa. Miała również miejsce decyzja wojewody Ewy Leniart o zwiększeniu łóżek na oddziale covidowym w Łańcucie do 150. Radny Michał Mac prosił o szczegółowe informacje dot. Młodzieżowej Rady Powiatu. Pojawiło się również pytanie o dalsze działania jakie podejmie Starosta w sprawie tworzenia kierunku pielęgniarskiego w szkołach ponadpodstawowych. Wicestarosta zabrała głos w zakresie wspomnianej wyżej rady i poinformowała, iż cieszy się ona pozytywnym odbiorem, a Wydział Edukacji zajmuje się przygotowaniem wzoru statutu dla owego ugrupowania. Starosta potwierdził, iż podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich będzie procedowana uchwała dotycząca kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych.  

Punkt ósmy obrad był dla Radnych przestrzenią do składnia wniosków, oświadczeń i zapytań. Radny Mariusz Rejman w odniesieniu do poprzedniej sesji zapytał, dlaczego nie wykonano poprawy na drodze na Wysokiej, które zostały zdeklarowane przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Starosta uzasadnił brak podjętych działań brakiem porozumienia pomiędzy poszkodowanymi w tej sytuacji właścicielami działek. Radny Mariusz Rejman podkreślił, iż uzyskiwane od mieszkańców są sprzeczne z tym co przedstawił Starosta.  

Radny Wojciech Szura odczytał otrzymany wniosek od Prezesa Ogrodów Działkowych “Wrzos” w Łańcucie związany z brakiem odpowiedzi na własne pisma dotyczące przekazania terenu działek z dzierżawy na użytkowanie wieczyste ich właścicielom. Radny uzyskał odpowiedź, iż w momencie przekazania otrzymanego pisma odpowiedniemu organowi powiatowemu, zostanie ono rozpatrzone. 

Radny Michał Mac zabrał głos w temacie dotyczącym scalania gruntów w miejscowości Tarnawka, składając prośbę o wyjaśnienie czy wniosek związany z wyżej wymienioną miejscowością zostanie złożony do najbliższego naboru dotyczącego scaleń. Starosta odpowiedział, iż zostanie złożony. 

Kolejno nastąpił punkt, podczas którego procedowano przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Rada Powiatu przyjęła wspomniany protokół. 

W punkcie dziesiątym dotyczącym spraw różnych Radna Monika Roman poruszyła kwestie: braku wybudowanego ronda przy ul. Piłsudskiego na drodze krajowej w kierunku Rzeszowa. Skierowała ona prośbę do Starosty o złożenie zapytania do GDDKiA kto i kiedy zmienił projekt, który pierwotnie w miejscu dzisiejszego skrzyżowania przewidywał rondo. Dodatkowo Radna zapytała czy Urząd Miasta zdecydował o podjęciu współpracy z Powiatem polegającym na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta. Radna nawiązała również do akcji nasadzania lip przy miejskich ulicach, która jej zdanem nie została dobrze przyjęta szczególnie przez starszych mieszkańców miasta, którzy podkreślają, iż staje się dla nich problematyczne sprzątanie liści z drzew sąsiadujących przy ich działkach. Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące podpisania porozumienia o utrzymaniu dróg, podkreślił, iż takie działania są dobrowolne i nie każdy samorząd się ich podejmuje.  

Radny Jakub Raizer zadał pytanie dotyczące sytuacji (covidowej) w łańcuckim szpitalu. Starosta odpowiedział, iż ze względu na niemal całkowite obłożenie łóżek na oddziale covidowym, sytuacja jest bardzo trudna. 

Radny Michał Mac w odniesieniu do tematu związanego z utrzymaniem dróg wskazał, iż odciążanie mieszkańców przez odśnieżanie przyległych do ich posesji dróg i chodników, leży w gestii Powiatu. Miasto może podjąć współpracę polegającą na przejęciu tych obowiązków, ale nie jest to konieczne. 

Radny Jan Magoń złożył swoje podziękowania za merytoryczną odpowiedź na złożone przez niego zapytanie do Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące drogi w Wysokiej.  

Po ponad godzinnej sesji nastąpiło zakończenie XXX Sesji Rady Powiatu Łańcuckiego. Podczas którego Starosta Łańcucki oraz Przewodniczący Rady Powiatu złożyli życzenia świąteczne zarówno wszystkim uczestnikom obrad sesji, jak i również mieszkańcom Powiatu Łańcuckiego. 

Tekst: Julia Kułak

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Wywiad z Roberto Merchan Baeza – współczesnym wędrowcem

Pod koniec listopada mieliśmy przyjemność spotkać się z Roberto, który od 6 podróżuje rowerem po całym świecie.

Czytaj więcej

21 grudnia kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

XLV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji odbędzie się 21 grudnia (wtorek) o godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej

Powstanie rondo na wyjeździe z Łańcuta w kierunku Rzeszowa!

Jak informuje Minister Infrastruktury na trasie z Łańcuta do Rzeszowa zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa kierowców, ze względu na powstanie skrzyżowania bezkolizyjnego w miejscowości Krzemienica.

Czytaj więcej