Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-03-31, 13:43


W dniu 30 marca br. odbyła się XXXVII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. W posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych.

Na początku posiedzenia Rady Miasta przyjęto porządek obrad. Za przyjęciem głosowało 14 Radnych.

Kolejnym punktem było wręczenie statuetek w konkursie „Aktywny Senior 2020”. O tym pisaliśmy TUTAJ.

Po krótkiej przewie wznowiono obrady.

Punkt czwarty dotyczył przyjęcia Protokołu Nr XXXVI/2021 z XXXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni nie zgłosili żadnych wniosków do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Łańcuckim Rokiem Muzyki – to kolejny punkt wczorajszych obrad. Projekt uchwały przedstawił Kierownik Michał Mac.

W związku z jubileuszem 60-lecia Muzycznego Festiwalu w Łańcucie oraz 47. Międzynarodowymi Kursami Muzycznymi im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, ustanawia się rok 2021 Łańcuckim Rokiem Muzyki. Ta uchwała jest wynikiem obrad pracy Komisji Kultury, taki wniosek padł na posiedzeniu Komisji aby przygotować projekt uchwały, który w sposób specjalny, uroczysty nadawałby charakteru tym obchodom, szczególnie jubileuszu 60. Muzycznego Festiwalu. Z tej okazji zostaną podjęte różne inicjatywy, m.in. film dokumentalny zawierający wspomnienia mieszkańców związane z historią Festiwalu oraz nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Łańcuta panu Zenonowi Brzewskiemu – przedstawił Michał Mac, Kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki.

W dyskusji jako pierwszy zabrał głos Radny Wrzesław Żurawski.

Jestem zdania, że nie należy używać sformułowania „Rok Muzyki” z dwóch powodów. Skojarzenie dla każdego kto obchodzi jakiś rok, jest takie, że w związku z tym organizujemy koncerty i muzykę popularyzujemy. Drugi powód jest taki, że mamy już praktycznie kwiecień, czyli za nami 1/4 roku, a my dopiero ogłaszamy ten rok Rokiem Muzyki. Natomiast doceniam wszystkie intencje, które z tego płyną i chciałbym pomóc tutaj jakoś wyjść z sytuacji. Radziłbym, aby na dzisiejszej sesji przyjąć sformułowanie „Rok Obchodów Jubileuszu Muzycznego Festiwalu w Łańcucie – wyjaśnił Radny Żurawski.

Za wniesionym wnioskiem do uchwały przez pana Radnego Wrzesława głosowało 3 Radnych, 7 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu co skutkowało nieprzyjęciem wniosku. Natomiast za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, jeden był przeciw i jeden się wstrzymał.

fot. P. Dubiel, Posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Beata Kałamarz-Tworek, Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem:

Z wnioskiem o sprzedaż działki gminnej wystąpiła osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości przyległych do przedmiotowej działki gminnej. Działka nie posiada uzbrojenia w żadną infrastrukturę, a dojazd jest od ulic Przemysłowej. W związku z powyższym gminie jest ona zbędna i zamierza ją zbyć w drodze przetargu z zachowaniem obowiązującej procedury. Cena wywoławcza uzależniona będzie od wartości określonej przez rzeczoznawcę. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości będę wydatkowane na realizacje zadań gminnych.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Punkt siódmy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na lokal użytkowy położony w Łańcucie przy ul. Rzeźniczej 10.

Uzasadnienie do tej uchwały również przedstawiła pani Kierownik Kałamarz-Tworek. Pełną treść uzasadnienia można znaleźć TUTAJ.

Uchwała została jednogłośnie podjęta.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/157/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego – to kolejny punkt wczorajszego posiedzenia Rady.

Projekt uchwały przedstawił zastępca burmistrza Miasta Michał Mglej.

W dniu 25 marca 2020 r. Rada Miasta Łańcuta podjęła Uchwałę Nr XXV/157/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2021 roku w wysokości 250000,00 zł i w 2022 roku w wysokości 250000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji zadania udział finansowy Jednostek Samorządu Terytorialnego zostanie wykorzystany dopiero w roku 2022. Mając powyższe na uwadze Miasto Łańcut przekaże w 2022 roku 500000,00 zł na realizację przedmiotowej inwestycji.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 Radnych.

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Łańcut na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Ta dotacja ma służyć przede wszystkim realizacji celu publicznego związanego z zadaniem Gminy do tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ogródków przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do wspomnianych rodzinnych ogródków działkowych.

W dyskusji głos zabrała Radna Karolina Pill-Sowa.

Pojawił się problem z dojazdem do ogródków działkowych znajdujących się przy bocznej ulicy Wandy Rutkiewicz. Czy będą podjęte jakieś kroki i starania ponieważ z tego co się dowiedziałam jest to droga prywatna i mieszkańcy skarżą się, że nie ma tam możliwości dojazdu.

Odpowiedzi Radnej udzielił burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek:

Ten problem dotyczący dojazdu był zgłaszany kilkakrotnie przy różnego rodzaju spotkaniach. Niestety tak jest ten ogród usytuowany, że dojazd do tej bramki, przez którą się wchodzi jest przez teren prywatny. Miasto na dzień dzisiejszy nie ma tam działki, którą można byłoby umożliwić dojazd poza ulicą Wandy Rutkiewicz, natomiast przy projektowaniu teraz przebudowy ulicy W. Rutkiewicz i ZRIDzie, na pewno uwzględnimy to, żeby przynajmniej jakiś fragment tej drogi wykupić.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Dziesiąty punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021.

Zmiany w budżecie oraz uzasadnienie do uchwały przedstawiła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta.

Ze szczegółami dotyczącymi zmian można zapoznać się TUTAJ.

W dyskusji głos zabrał Radny Damina Szubart przedstawiając swoje wątpliwości co do lokalizacji planowanego wybiegu dla psów, jego zdaniem teren przy ul. Partyzantów nie jest odpowiednim miejscem. Po rozmowie i konsultacji Radnego z wiceburmistrzem wynika, że lokalizacja ta zostanie zmieniona i zostaną podjęte odpowiednie zmiany, które pozwalają Radnemu poprzeć tę uchwałę.

Na ten rok planowanych jest wiele inwestycji, jednak największymi i priorytetowymi z nich będą inwestycje drogowe. Wielu mieszkańców zyska nową drogową nawierzchnię przy swoich domach, na którą tak długo czekali. Jak zapewniał burmistrz Miasta w tym roku wyremontowanych zostanie ponad 30 ulic i zapomnianych uliczek.

Uchwała została podjęta, za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

Kolejne dwa punkty dotyczyły informacji Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacji Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXV a XXXVII Sesją Rady Miasta Łańcuta. Dokumenty dostępne są TUTAJ i TUTAJ.

W ostatnim punkcie wolnych wniosków i oświadczeń nikt nie zabrał głosu, dlatego wiceprzewodniczący Rady Miasta Łańcuta Adam Opałka, który w tym dniu prowadził posiedzenie, zamknął XXXVII Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Gdzie się podział łańcucki ratusz?

Już wkrótce rozpocznie się rewitalizacja miejskich Plant w Łańcucie. Jednak zanim ona nastąpi zostaną przeprowadzone prace archeologiczne w tym miejscu.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z XXIV Sesji Rady Powiatu Łańcuckiego VI kadencji

Wczoraj odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego.

Czytaj więcej

30 marca kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

XXXVII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji odbędzie się 30 marca br. o godz. 15:00, w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej