Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-05-04, 10:44


W dniu 29 kwietnia br. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. W posiedzeniu uczestniczyło 15 Radnych.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 15 Radnych.

Następnym punktem było przyjęcie Protokołu Nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni nie zgłosili żadnych wniosków do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Łańcucie za miesiąc kwiecień 2021 – to kolejny punkt czwartkowego posiedzenia.

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Paczocha.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do publicznych żłobków, a także prowadzonej przez Gminę Miasto Łańcut polityce prorodzinnej mającej na celu pomoc rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, Burmistrz Miasta proponuje w obecnej sytuacji zwrot opłaty za miesiąc kwiecień 2021 w części proporcjonalnej do ilości dni, w których żłobek nie świadczył usług – wyjaśnił Kierownik Grzegorz Paczocha.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, a uchwała została przegłosowana. Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnch.

Radni Miasta Łańcuta podczas posiedzenia, fot. J. Kułak

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z nią obostrzenia –między innym ograniczanie funkcjonowania żłobów, zasadnym jest podjęcie nowej uchwały, w której uregulowany zostaje sposób naliczenia opłat za czas, kiedy żłobki publiczne nie będą świadczyć usług opiekuńczych z przyczyn od nich niezależnych. Zasadna jest również zmiana maksymalnej stawki za wyżywienie z 7 do 9 zł. Stworzy ona możliwość w przyszłości podwyższenia opłat za wyżywienie w przypadku większego wzrostu cen produktów. Na chwilę obecną stawki żywieniowe pozostaną na dotychczasowym poziomie tj. 7 zł za dzień – uzasadnił ponownie Grzegorz Paczocha.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Za podjęciem głosowało 15 Radnych.

Następnym punktem czwartkowych obrad było podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.

Uzasadnienie przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Piotr Skitał.

Droga przy ul. Dąbrowskiego w Łańcucie zaliczona jest do kategorii dróg publicznych gminnych w Łańcucie. Część pasa drogowego przeznaczona do wyłączenia z użytkowania w chwili obecnej zagospodarowana jest jako pas zieleni. Właściciel działki przyległej do pasa drogowego wystąpił do Burmistrza Miasta Łańcuta z prośbą o wykupienie przedmiotowej działki nr ewid. 943/80 o powierzchni 0,0057 ha i przeznaczenie jej na powiększenie i poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 943/32, zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym.

Uchwała została przegłosowana. Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego – to kolejny punkt obrad.

Z uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę a Miasto Łańcut zobowiązuje się do opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 877 w km 45+002 –45+090 ul. Mościckiego w Łańcucie, polegającej na budowie chodnika. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego – uzasadnił Kierownik Piotr Skitał. – Inwestycja ta poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego a w szczególności pieszych. Droga przy ul. Mościckiego jest o dużym natężeniu ruchu a brak chodnika powoduje, że piesi zmuszeni są korzystać z pobocza drogi. Mieszkańcy okolicznych domów wielokrotnie wnioskowali o wykonanie chodnika w tym miejscu, obawiając się o życie i zdrowie swoje jak i bliskich – dodał.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 15 Radnych.

Dziewiąty punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się TUTAJ.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny, jeden Radny wstrzymał się.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta – to następny punkt czwartkowych obrad.

Projekt oraz uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Miasta Łańcuta Alicja Helbin.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2021-2036 znajdują się TUTAJ.

Uchwała została przegłosowana. Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Jeden Radny wstrzymał się.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski poruszając temat „Mikośki” i prosząc o skontrolowanie stanu zanieczyszczenia potoku.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek.

„Mikośka” jest moim oczkiem w głowie. Myślę, że szczególnie mieszkańcy, którzy mieszkają koło tego potoku zauważyli, że przez ostatnie dwa lata „Mikośka” była sprzątana, była koszona. W tym roku łączna kwota 110 tys. zł będzie przekazana na dalszą konserwację i regulację potoku „Mikośka”.

W związku z wyczerpaniem punktów porządku obrad, przewodniczący Mirosław Rzeszótko zamknął XXXVIII Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 1 do 11 maja wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich).

Czytaj więcej

Kwitnący Łańcut

Od pewnego czasu w naszym mieście możemy podziwiać pięknie rozkwitające drzewa oraz krzewy.

Czytaj więcej

W najbliższy czwartek posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

XXXVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji odbędzie się 29 kwietnia br. o godz. 15:00, w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej