Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-10-22, 12:51


19 października odbyła się XLIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Wysoką Radę porządku obrad Sesji. Za przyjęciem głosowało 13 Radnych.

Następnym punktem było przyjęcie Protokołu Nr XLII z XLII Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 to kolejny punkt posiedzenia. Szczegółowe zmiany w budżecie przedstawiła podczas Sesji Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta.

Projekt uchwały wprowadza następujące zmiany na rok 2021: zwiększa się dochody bieżące i majątkowe o kwotę 461 481,38 zł. Zmiany dotyczą jeśli chodzi o dochody rozdziału drogi publiczne i gminne, gdzie przyjmuje się pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podkarpackie w kwocie 79 739,35 zł; w gospodarce mieszkaniowej zwiększa się środki o kwotę 200 000,00 zł, środki pochodzą z refundacji wydatków z kompleksowej rewitalizacji na terenie ROF; w dziale administracja zwiększa się środki z tytułu odzyskanego podatku VAT w kwocie 69 720,99 zł; w dziale dochodów od osób prawnych zwiększa się kwotę 61 042,04 zł, środki pochodzą z opłat od napojów alkoholowych przekazane przez Urząd Skarbowy.

Ze szczegółowymi zmianami w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 można zapoznać się TUTAJ.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

Jeśli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, one związane są ze zmianą dotyczącą limitu wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 i przeniesienia ich na rok 2022. Dotyczą one takich wydatków jak: rewitalizacja Rynku w Łańcucie, przebudowa łącznika ulicy Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego, przebudowa ul. Ogrodowej, Orzeszkowej, Kwiatowej, Sowińskiego, Wandy Rutkiewicz, Wiejskiej oraz przebudowa ul. Reja. Również jeśli chodzi o upoważnienie burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągnięcia zobowiązań to te zobowiązania na 2022 rok będą wynosić 6 016 333,00 zł, natomiast na 2023 rok 2 290 756,00 zł. Nie ulega zmianie kwota długu Miasta Łańcuta – mówiła podczas Sesji Alicja Helbin.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych na terenie Gminy Miasto Łańcut, to szósty punkt porządku obrad. Projekt do w/w uchwały przedstawił dyrektor MZB Adam Zebzda.

Z najważniejszych kwestii, które zawarte są w regulaminie to kwestie dotyczące miejsc gdzie toalety publiczne się znajdują, nie są to w prawdzie nowe miejsca ale zmieni się administrowanie tymi obiektami, szczególnie dotyczy to Centrum Komunikacji Miasta Łańcuta, gdzie po uprawomocnieniu się uchwały i wydaniu odpowiedniego zarządzenia przez burmistrza Miasta, toaleta publiczna w budynku CKM będzie toaletą płatną. Regulamin określa też dni i godziny kiedy te toalety będą w mieście udostępnione. Toaleta w CKM będzie czynna siedem dni w tygodniu od godz. 7 do godz. 20. Natomiast pobór opłat w budynku CKM będzie pobierany przez automaty założone na drzwiach wejściowych.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Uchwała została podjęta, za głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

Punkt siódmy obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/166/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Gminy Miasto Łańcut.

Uzasadnienie przedstawił kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki Michał Mac.

Zmiana dotyczy dopisania do katalogu podmiotów, które mogą być przez burmistrza zwolnione z opłaty punktu D, czyli uczniów klas sportowych z terenu Miasta Łańcuta jako uczestników zajęć lekcyjnych. Dotychczas burmistrz posiadał delegację od Rady do zwolnienia uczniów w ramach zajęć lekcyjnych, dla których Miasto jest organem prowadzącym, w tym momencie wprowadzamy taki ogólny zapis, który pozwoli burmistrzowi, a bezpośrednio dyrektorowi MOSiR zwolnić z opłat również uczniów, dla których Miasto nie jest organem prowadzącym. Tylko i wyłącznie w zakresie klas sportowych i tylko i wyłącznie w ramach prowadzonych przez szkołę zajęć lekcyjnych a nie np. dodatkowych pozalekcyjnych – wyjaśnił kierownik Mac.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Następnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”. Z uzasadnieniem do niniejszej uchwały można zapoznać się TUTAJ. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Wojewody Podkarpackiego wraz z odpowiedzią na skargę, to kolejny punkt wtorkowego posiedzenia. Projekt tej uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miasta Mirosław Rzeszótko.

Do organu Rady Miasta wpłynęła skarga Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, skarga na uchwałę nr 40/263/2021 Rady Miasta Łańcuta z dn. 23 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 5. Ta skarga była na wniosek pisma, które złożył Radny Andrzej Barnat – wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały nr 40/263/2021 Rady Miasta Łańcuta z dn. 23 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łańcucie.

Uchwała została omówiona podczas posiedzenia Komisji. Treść uchwały oraz uzasadnienie dostępne są TUTAJ.

W dyskusji głos zabrał Radny Andrzej Barnat.

Wnioskowałem aby Wojewoda uchylił tę uchwałę. Wojewoda natomiast stwierdziła, że będzie wnioskować do Sądu o stwierdzenie nieważności. […] Kluczem jest, że rodzice powinni być zawiadomieni co najmniej na sześć miesięcy przed datą likwidacji. I to powiadomienie powinno być skuteczne, czyli każdy rodzic powinien takie powiadomienie otrzymać. Ten fakt nie nastąpił – powoduje to, że ta uchwała nie powinna być przekazana na ręce przewodniczącego Rady do procedowania tej uchwały ostatecznej. […] Kuratorium wydało pozytywną opinię z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 5 i połączeniem go z Przedszkolem nr 1. Rodzice napisali pismo do Kuratorium Oświaty, było to początkiem marca, informując, że kilku rodziców nie otrzymało informacji o wspomnianej likwidacji przedszkola […].

Odpowiedzi udzielił burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek.

Patrząc z perspektywy czasu, tych kilku miesięcy zapytam co się wydarzyło złego, w którymś z tych przedszkoli co mogłoby zasługiwać na naganę, na to, że coś się dzieciom złego dzieje, że warunki są gorsze? […] Nikt do tej pory nie zgłaszał takich problemów. Wszystkie dzieci są w tych samych grupach, w tych samych salach, z tymi samymi nauczycielami, żaden pracownik nie został zwolniony […].

Głos w dyskusji zabrała także m.in. Radna Karolina Pill-Sowa zwracając się do dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1: Czy rodzice, którzy nie zostali poinformowani złożyli zażalenie lub jakieś skargi w tej sprawie?

Odpowiedzi udzieliła pani dyrektor Otylia Drewniak: jeżeli chodzi o Przedszkola żaden rodzic nie przyszedł do mnie ze skargą. Wszystkie dzieci uczęszczają do Przedszkola, które zostały zgłoszone w rekrutacji przeprowadzonej w marcu.

Dyskusji w całości można posłuchać TUTAJ.

Ostatecznie uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 10 Radnych. Trzech Radnych wstrzymało się od głosu.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący Rady Miasta zakończył XLIII Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem – prędkość jaką mogą dziś osiągnąć porywy wiatru to nawet 90 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa podkarpackiego!

Czytaj więcej

Josip Jelačić uhonorowany w 220 rocznicę urodzin

W minioną sobotę odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową.

Czytaj więcej

Wyciek danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych

W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną ilość naruszeń ochrony danych. Pomimo, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych stosowane jest już od dłuższego czasu, niektórzy nadal zapominają, w jakim celu zostało ono wprowadzone, lub też prawo ochrony danych osobowych traktują jak nikomu niepotrzebny zbiór obowiązków. Problem pojawia się wtedy gdy z powodu incydentu będącego naruszeniem ochrony danych osobowych ktoś np. zaciągnął kredyt w imieniu innej osoby.

Czytaj więcej