Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-06-09, 11:12


3 czerwca odbyła się XLIX Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie Rady Miasta rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad. Nikt nie zgłosił propozycji zmian do porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt to przyjęcie Protokołu nr XLVIII/2022 Z XLVIII Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Punkt czwarty dotyczył informacji o rozpatrzeniu:
a) sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021,
b) oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Miasto Łańcut,
c) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Miasto Łańcut za 2021 r.,
d) sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2021 r.,
e) sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za rok 2021,
f) sprawozdania z działalności Miejskiego Domu Kultury Łańcucie za rok 2021,
g) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021,
h) sprawozdania za 2021 r. z Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie sprawozdania zostały rozpatrzone na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 maja 2022 r. i zostały pozytywnie zaopiniowane.

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Łańcut za rok 2021 – to kolejny punkt piątkowego posiedzenia Rady. Raport przedstawił sekretarz Miasta Jarosław Reczek:

W roku 2021 zostało znowelizowanych bardzo wiele ustaw i gmina działała w zupełnie innej sytuacji prawnej pod koniec roku niż na jego początku. Dla przykładu trzy razy wchodziły w życie nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym, cztery razy ustawy o finansach publicznych, dwa razy zmieniono kodeks postępowania administracyjnego. Notujemy też zmiany o gospodarce nieruchomościami, ustawy o systemie oświaty i finansowaniu zadań oświatowych i wiele innych zmian. A to wszystko w sytuacji pandemii. Mimo to udało nam się zrealizować całą masę projektów, przebudowaliśmy 16 ulic miejskich czyli niemal 10% wszystkich ulic w zarządzie Miasta Łańcuta, zrealizowaliśmy kilkadziesiąt mniejszych czy większych projektów inwestycyjnych, na stadionie miejskim mamy nowe oświetlenie, nagłośnienie, podobnie jak w hali sportowej, udało się uporządkować murki na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Paderewskiego, Miasto dołożyło się też do realizacji innych podmiotów samorządowych m.in. do przebudowy ul. Kopernika. Dokładny raport dostępny TUTAJ.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos zabrał burmistrz Miasta Rafał Kumek:

Znacie Państwo moje poglądy i to co zapowiadam na sesjach staram się konsekwentnie realizować, ale tak jak w połowie kadencji miałem dłuższe wystąpienie, przedstawiałem i podsumowałem połowę kadencji to była pewna część tego co zrobiliśmy ale każdego dnia wpływają do urzędu miasta różnego rodzaju pisma, dzwonią mieszkańcy i przekazują swoje uwagi i na pewno między czasie staramy się, żeby uszczegółowić i aktualizować program, z którym szedłem z grupą Radnych do wyborów samorządowych w 2018 roku, bo pojawiają się nowe problemy. Nigdy się nie zamykaliśmy, bo jak pojawiają się te problemy, jeżeli tylko jest to w naszych kompetencjach, jeżeli dodatkowo są na to jeszcze potrzebne środki i je zdobędziemy to te nowe problemy, które się pojawiają rozwiązujemy. Więc liczę dzisiaj na refleksje z Państwa strony, żeby też padły może jakieś uwagi, podsumowania dotyczące tego co przez ostatni rok zrobiliśmy, przede wszystkim też żeby się odnieść do raportu. Przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć dziękuję, mieszkańcom, dziękuję za ten zaszczyt, że mogę być burmistrzem Miasta Łańcuta i kolejny rok realizować te zamierzenia, które były przedstawione w programie wyborczym, ale jak wspomniałem te które na bieżąco pojawiają się nowe. Dziękuję też mieszkańcom za to, że słyszę bardzo dużo głosów wsparcia szczególnie wtedy kiedy jestem w terenie, kiedy pilotuję wszystkie inwestycje. Dziękuję współpracownikom każdego szczebla od tego najwyższego do tego najniższego, każdy dokłada cegiełkę do tego co realizujemy, żeby to mogło stać się faktem.

Kolejno przy mównicy stanęła Radna Marta Szubart:

Zauważyłam wiele zmian, które nastąpiły w ostatnim czasie w naszym mieście. Nowe inwestycje, nowe drogi sprawiły, że Łańcut pięknieje. Wśród zmian jakie zaszły w naszym mieście mogę powiedzieć o zapomnianym osiedlu Trześnik, które przeszło rewitalizację, dzięki której otrzymało nowe drugie życie, następnie remont na ulicy Podzamcze, Chopina sprawił, że wyczekiwany przez moich wyborców remont stał się faktem i możemy cieszyć się nową i bezpieczną nawierzchnią. Nie możemy również zapomnieć tutaj o naszej perełce czyli Bażantarni, która również była bardzo zaniedbana, a teraz stała się miejscem spacerów i aktywnego wypoczynku. Na koniec chciałam podziękować panu burmistrzowi za współpracę i zaangażowanie w rozwój naszego miasta.

Radna Dorota Chudzik również zabrała głos:

Chciałam się zwrócić do pana burmistrza i podziękować przede wszystkim za zrozumienie działalności kulturalnej w dzielnicy Podzwierzyniec, dzielnicy bardzo prężnie rozwijającej się, powstają nowe obiekty, galerie, mamy przedszkola, żłobki, szkołę oraz filię MDK. Dziękuję bardzo za te środki, które są przekazane na działalność, które wspierają organizacje różnego rodzaju wydarzeń. Również dziękuję za wsparcie dla stowarzyszeń, które działają przy filii, a także za plan, który będzie realizowany może już w tym roku na wakacjach, przebudowa boiska sportowego gdzie powstanie nowy tor rowerowy, myślę, że miejsce bardzo atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Z takich inwestycji wizualnych w dzielnicy chciałabym zwrócić uwagę na zmianę kostki przed sklepikami. Dziękuję za przebudowy i remonty dróg w dzielnicy Podzwierzyniec, po rozmowach z panem burmistrzem wiem, że ulica Dębnik i Wiejska również zostaną wyremontowane. Dziękuję za przebudowę łącznika drogi Kochanowskiego z ulicą Dąbrowskiego, a także przebudowę kładki na starym Wisłoczysku. Podsumowując w dzielnicy Podzwierzyniec wiele dobrego się zadziało, mam nadzieję, że uda się jeszcze doinwestować budynek filii, ale rozumiemy, że w jednym czasie nie uda się wszystkich tematów rozwiązać.

Do debaty dołączył się Radny Marek Strzępka:

Plac zabaw, siłownia plenerowa na ul. Kąty kiedyś strefa marzeń, od kilku lat rzeczywistość. Praktycznie codziennie przejeżdżam i widzę te nasze najmłodsze pokolenia, które spędzają tam czas z rodzicami, przejeżdżające wycieczki rowerowe, które też zaglądają na plac zabaw, też mnie niezmiernie cieszą. Panie burmistrzu dziękuję za spełnienie jednej z naszych obietnic wyborczych, dziękuję panu dyrektorowi MOSiR za utrzymanie porządku. Ulica Kąty kiedyś przed laty, po prośbach i protestach mieszkańców „z łaską” bo tak to trzeba nazwać udało się po 100 m raz na dwa lata średnio wykonać nakładkę asfaltową. W ubiegłym roku na ul. Kąty została wykonana nakładka asfaltowa o długości 1 km. W roku obecnym ponieważ jesteśmy już po przetargu umowa z wykonawcą została już podpisana mogę ogłosić Państwu iż ul. Kąty będzie wykonana w całości, nowe nakładki asfaltowe, to jest ten odcinek brakujący do Krzemienicy graniczący z gminą Czarna i odcinek od krzyżówki z główną ulicą Kąty w stronę Podwisłocza aż do samej granicy. I stanie się to w najbliższym czasie bo wykonawca ma 90 dni. Ja bardzo serdecznie dziękuję za spełnienie obietnic wyborczych w imieniu własnym i mieszkańców. Chciałbym jeszcze przy okazji zapytać jak sytuacja wygląda z ul. Wiejską bo doszły mnie takie dość pozytywne informacje ale wolałbym, żeby pan burmistrz powiedział o tym osobiście.

Następnie głos zabrał Radny Paweł Kuca:

Chciałem podziękować w imieniu własnym mieszkańców za łącznik, który łączy ul. Kraszewskiego z Wyszyńskiego. Poprawiło się bezpieczeństwo ruchu, dla pieszych jest zrobiony chodnik, ulica jest oświetlona oraz dziękuję za część wkładu w ul. Wyszyńskiego.

W debacie uczestniczył także Radny Adam Bielecki:

Chciałbym dołączyć się do podziękowań, także w imieniu mieszkańców osiedla Wschód. Dziękuję, za to, że udało się zrealizować inwestycje typu orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 i  drugie podziękowanie w imieniu mieszkańców ulicy Ogrodowej, która uzyskała nowe oświetlenie, jest nowa nakładka, nowe pobocze. Druga ulica to ulica Reja, tutaj też udało się wykonać nową nakładkę z czego mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Czekamy jeszcze na realizację ulicy Kazimierza Wielkiego, z tego co wiem projekt jest już zrobiony.

Głos zabrał Radny Adam Opałka dziękując burmistrzowi za zaangażowanie w swoją pracę.

To nie jest tylko praca gospodarcza, to jest praca dla ludzi. Tak jak to zawsze burmistrz powtarzał: „ja jestem dla mieszkańców a nie mieszkańcy dla mnie”. Jako Radny osiedla gen. Maczka dziękuję za regulacje ruchu, miejsc parkingowych, niebawem rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 PSK. Od strony kultury dziękuję za współpracę Domu Kultury z Miastem, bo jak wiemy kultura bez pieniędzy i wsparcia nie będzie działać.

Podziękowania złożył Aleksander Cymerys przewodniczący osiedla Śródmieście przekazując również pozytywną opinię od mieszkańców dotyczącą sposobu pracy burmistrza. Po nim swoją opinię wygłosił dyrektor MDK Andrzej Piechowski.

Chciałem podziękować za chęć współpracy i chęć pomocy finansowej. W tym roku będzie sfinalizowana inwestycja taka jak zakup sceny mobilnej. Zawsze kiedy zwrócę się do burmistrza to temat zostanie przedyskutowany. Dziękuję w swoim imieniu jak również pracowników.

Kolejno głos zabrał Radny Piotr Grabowski:

Było o drogach, było o kulturze, a nie byłbym sobą gdybym nie wspomniał o sporcie. Dla mnie jako trenera piłki nożnej najważniejszą inwestycją to budowa boisk przy szkołach podstawowych, kolejna rzecz to budowa krytej trybuny na stadionie miejskim tutaj jest już wykonany projekt, co też podniesie na pewno standard wydarzeń sportowych, które odbywają się na stadionie. Poza inwestycjami trzeba wspomnieć o zaangażowaniu burmistrza w życie sportowe i przychylność finansową.

Po udzieleniu odpowiedzi przez burmistrza Miasta ponownie głos zabrał Radny Adam Opałka wspominając o inwestycji jaką jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.

fot. Julia Kułak

Po debacie przyszedł czas na realizację punktu szóstego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Miasta Łańcuta.

Uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Łańcuta za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2021. Raport przedstawiła skarbnik Miasta Łańcuta Alicja Helbin.

Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał: realizację dochodów w kwocie 116 981 152,36 zł, dochody wykonano w 92%. Jeśli chodzi o dochody bieżące to wykonano je w kwocie 106%, natomiast majątkowe w kwocie 27% planu. Realizację wydatków na kwotę 126 853 854,60 zł wykonano w ponad 87%, z tego wydatki bieżące to 90% planu, wydatki na realizację zadań  inwestycyjnych to 74% planu. Planowany wynik budżetu przewidywał deficyt w kwocie 9 872 702,00 zł został natomiast stan faktyczny na dzień 31 grudnia 2021 rok to 2 185 781,37 zł.

Ze szczegółowym sprawozdaniem można zapoznać się TUTAJ.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta Łańcuta.

Radna Karolina Pill-Sowa przedstawiła opinię komisji rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym Miasta Łańcuta za rok 2021, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez burmistrza Miasta Łańcuta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, informacją o stanie mienia Miasta Łańcuta, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 maja 2022 r. udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta z tytułu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2021.

Na podstawie wyników głosowania przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady. Punkt dziewiąty to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2022.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 514 982,00 zł, większa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 514 982,00 zł, dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu na kwotę 653 232,32 zł. Dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe. Ustala się szczególne zasad wykonywania budżetu Miasta Łańcuta polegające na przeznaczeniu uzyskanych dochodów na finansowanie określonych wydatków stosownie do art. 14 ust. 1, 8 i 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uzasadniła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta – Dokonuje się autokorekty projektu Uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022 w zakresie: zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 754 934, 00 zł- dotyczy Subwencji Oświatowej przeznaczonej na podwyżkę wynagrodzenia dla nauczycieli – dodała.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – to kolejny punkt piątkowych obrad. Uzasadnienie przedstawił burmistrz Miasta; dostępne TUTAJ.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych

Kolejne punkty to informacja burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał rady Miasta Łańcuta pomiędzy XLVI a XLIX Sesją Rady Miasta Łańcuta, które dostępne są TUTAJ.

Po punkcie wolnych wniosków i oświadczeń wobec wyczerpania punktów obrad nastąpiło zamknięcie XLIX Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Uwaga! Będą burze!

Biuro Prognoz Meteorologicznych  IMGW – PIB w  Krakowie ostrzega przed zjawiskami meteorologicznymi, które wystąpią na terenie naszego powiatu.

Czytaj więcej

„W trosce o zdrowie” na łańcuckich Plantach

Za nami piknik „W trosce o zdrowie” zorganizowany po raz pierwszy w naszym mieście. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Tym razem Miasto Łańcut postawiło na zdrowie. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w naszym mieście oferujące mieszkańcom wiele darmowych konsultacji i porad medycznych.

Czytaj więcej

„Rusz po zdrowie wszystko zaczyna się w głowie”- konferencja edukacyjna w 2LO w Łańcucie

Niedawno zakończyła się konferencja naukowa, promująca zdrowe nawyki w 2 Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie.

Czytaj więcej